Інституційний Репозиторій Харківського національного університету внутрішніх справ (Kharkiv National University of Internal Affairs Institutional Repository)

Вітаємо в інституційному репозиторії Харківського національного університету внутрішніх справ, який містить книги (монографії, підручники, навчальні посібники), наукові статті, звіти, автореферати дисертацій, дисертації, матеріали конференцій та періодичні видання ХНУВС у вільному доступі.

Фонди

Recently Added

 • Романюк, В. В.; Romaniuk, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6077-4591 (Теоретичні аспекти організації досудового розслідування : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 4 груд. 2015 р.). – Харків : ХНУВС, 2015. – С. 299-302, 2015)
  У тезах доповіді автором зауважено,що до неповнолітніх доцільніше застосувати засоби переконання. На початку кримінального провадження доречно проводити роз’яснювальну роботу, що дало б можливість зменшити випадки застосування ...
 • Гіренко, С. П.; Girenko, S. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4871-5481 (Іноваційні методи навчання майбутніх юристів: матеріали всеукр. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 6 листоп. 2015 р.).- Одеса: ОДУВС, 2015. - С.33-34, 2015)
  В тезах розглянуто актуальні питання організації конфліктологічної освіти та формування професійної конфліктологічної компетентності сучасного фахівця за допомогою інноваційних педагогічних технологій. Визначені особливості ...
 • Щербаковский, М. Г.; Shcherbakovskyi, M. H.; Щербаковський, М. Г.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8413-9311 (Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : зб. наук. пр. – Харків: Право, 2015. – Вип. 15. – С. 163-171, 2015)
  Рассмотрены причины участия эксперта в процессуальных действиях, основными из которых являются недоброкачественность представленных на экспертизу материалов и возможность устранения этого только экспертом. Показано отличие ...
 • Гладкова, Є. О.; Gladkova, Ye. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4621-1738; ResearcherID: I-7032-2016 (Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2013. - № 1. - С. 439-444, 2013)
  Висвітлено проблеми індивідуальної профілактики насильницьких злочинів проти працівників органів внутрішніх справ.
 • Литвинов, О. М.; Lytvynov, O. M.; Литвинов, А. Н.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2952-8258 (Харків, 2002)
  Дисертацію присвячено організаційно-правовим і процедурним аспектам координації як особливого за типом управління профілактикою злочинів в сучасних умовах в Україні. Досліджено методологічні, загальноправові, процесуальні ...

View more

Пошук

Перегляд

Мій профіль

Discover

RSS Feeds