Інституційний Репозиторій Харківського національного університету внутрішніх справ (Kharkiv National University of Internal Affairs Institutional Repository)

Вітаємо в інституційному репозиторії Харківського національного університету внутрішніх справ, який містить книги (монографії, підручники, навчальні посібники), наукові статті, звіти, автореферати дисертацій, дисертації, матеріали конференцій та періодичні видання ХНУВС у вільному доступі.

Фонди

Recently Added

 • Гетманець, О. П.; Hetmanets, O. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4826-5799 (Публічне право. - 2016. - № 2 (22). - С. 126-133, 2016)
  Стаття присвячена аналізу сутності бюджетного контролю, як напряму публічної фінансової діяльності держави та органів державного фінансового контролю, визначенню правової природи бюджетного контролю, як засобу забезпечення ...
 • Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010; ResearcherID: I-5612-2016 (Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупції : зб. тез доп. V Міжнар. наук.­практ. конф. (м. Харків, 31 берез. 2017 р.). – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 39-40, 2017)
  У доповіді аналізуються види корупційних ризиків в діяльності осіб уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування. Особливу увагу приділено заходам щодо оцінки цих ризиків та організаційно-правовим ...
 • Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010; ResearcherID: I-5612-2016 (Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції : матеріали Х Міжнар. наук-практ. конф. (м. Суми, 20-21 трав. 2017 р.). – Суми: Видав. дім «Ельдорадо», 2017. – С. 202-204, 2017)
  Проаналізований сучасний стан підготовки фахівців з вищою освітою для потреб МВС України та Національної поліції.
 • Базыма, Б. А.; Bazyma, B. A.; Базима, Б. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1005-1920 (Дистанційне навчання – старт із сьогодення в майбутнє: матеріали ІІI Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (м. Харків, 20-21 квіт. 2017 р.). - Харків, 2017. – С. 26-27, 2017)
  Психологическое консультирование по «скайп» является одновременно вынужденной и необходимой формой образовательной и психокорекционной работы с клиентами. Аудиторно - кабинетные формы имеют несомненные преимущества при ...
 • Шестак, С. В.; Shestak, S. V. (Харків, 2009)
  Дисертаційне дослідження присвячено проблемі теоретико-правового аналізу недержавного контролю за діяльністю міліції. У роботі розкрито природу недержавного контролю, з’ясовано його місце в загальній системі контрольної ...

View more

Пошук

Перегляд

Мій профіль

Discover

RSS Feeds