Інституційний Репозитарій Харківського національного університету внутрішніх справ (Kharkiv National University of Internal Affairs Institutional Repository)

Вітаємо в інституційному репозитарії Харківського національного університету внутрішніх справ, який містить книги (монографії, підручники, навчальні посібники), наукові статті, звіти, автореферати дисертацій, дисертації, матеріали конференцій та періодичні видання ХНУВС у вільному доступі.

Communities in DSpace

Recently Added

 • Терницький, С. М.; Ternytskyi, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5082-1400 (Прикарпатський юридичний вісник. – 2019. – Вип. 4 (29), т. 2. – С. 45-48, 2019)
  У статті на основі аналізу наукових поглядів вчених запропоновано авторське визначення поняття «принципи проведення конкурсу на державну службу». Зроблено висновок, що під принципами проведення конкурсу на державну службу ...
 • Gogol, I. O.; Гоголь, І. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9182-7932 (Проблеми інженерно-педагогічної освіти: зб. наук. пр. - Харків, 2020. - № 68. - С. 80-86, 2020)
  У статті зроблена спроба охарактеризувати дистанційне навчання іноземній мові, як один з новітніх форматів навчання, що ефективно доповнює заочну та очну форми навчання у вищих навчальних закладах. Авторка підкреслює, ...
 • Бандурка, О. М.; Bandurka, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0240-5517; Головко, О. М.; Holovko, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1459-5434; Логвиненко, І. А.; Lohvynenko, I. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1505-4418; Логвиненко, Є. С.; Lohvynenko, Y. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7687-843X; Гавриленко, О. А.; Gavrylenko, O. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5554-4919; Сироїд, Т. Л.; Syroid, T. L.; ; Фоміна, Л. О.; Fomina, L. O.; ; Загуменна, Ю. О.; Zagumenna, Yu. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0617-8363; Іванов, С. Ю.; Ivanov, S. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0166-9016; Греченко, В. А.; Grechenko, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6046-0178; Головко, Б. Г.; Golovko, B. G.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8815-5722; Холод, Ю. А.; Kholod, Yu. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1264-7656; Обрусна, С. Ю.; Obrusna, S. Yu.; ; Бурдін, М. Ю.; Burdin, M. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6748-3321; Дедурін, Г. Г.; Dedurin, G. G.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5277-023X; Кириченко, В. Є.; Кириченко, В. Є.; ; Зайцев, Л. О.; Zaitsev, L. O.; ; Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956; ResearcherID: B-9071-2018; Войціховський, А. В.; Voitsikhovskyi, A. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5629-8852; Устименко, О. С.; Ustymenko, O. S.; ORCID:https://orcid.org/0000-0002-5169-0123 (Харків : ХНУВС, 2021. – 596 с., 2021)
  Підручник підготовлено відповідно до стандартів вищої професійної освіти України. Автори, враховуючи новітні здобутки як вітчизняних, так і зарубіжних науковців, зосередили свою увагу на тих подіях та фактах державно-правової ...
 • Сичова, В. В.; Sychova, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3031-4994 (Прикарпатський юридичний вісник. – 2018. – Вип. 4 (25), т. 2. – С. 19-22, 2018)
  У статті на основі аналізу наукових поглядів вчених розглянуто європейську (континентальну) модель локального регулювання трудових відносин та визначено можливості її використання в Україні. Встановлено, що позитивною ...
 • ; ; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4003-1974 (Прикарпатський юридичний вісник. – 2018. – Вип. 1 (22), т. 2. – С. 3-15, 2018)
  У статті розглянуті погляди на юридичну відповідальність держави, вміщені в наукових працях представників юридичного позитивізму ХІХ – першої половини ХХ ст. Були опрацьовані види юридичної відповідальності держави, ...

View more

Search DSpace

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds