Інституційний Репозитарій Харківського національного університету внутрішніх справ (Kharkiv National University of Internal Affairs Institutional Repository)

Вітаємо в інституційному репозитарії Харківського національного університету внутрішніх справ, який містить книги (монографії, підручники, навчальні посібники), наукові статті, звіти, автореферати дисертацій, дисертації, матеріали конференцій та періодичні видання ХНУВС у вільному доступі.

Communities in DSpace

Recently Added

 • Жорнокуй, В. Г.; Zhornokui, V. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7706-8538 (Право і безпека. - 2014. - № 4 (55). - С. 187-192, 2014)
  Проаналізовано зміст права участі в управлінні господарським товариством шляхом встановлення системи правомочностей, що його складають. На підставі проведеного дослідження зроблено висновок, що досліджуване право складають ...
 • Абламський, С. Є.; Ablamskiy, S. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4716-3985 (Право і безпека. - 2014. - № 4 (55). - С. 80-85, 2014)
  З урахуванням чинного кримінального процесуального законодавства України та практики його застосування досліджено питання процесуального статусу представника потерпілого у кримінальному провадженні. Запропоновано шляхи ...
 • Марков, В. В.; Markov, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2024-657X; Карачевцев, О. В.; Karachevtsev, O. V. (Право і безпека. - 2014. - № 4 (55). - С. 119-123, 2014)
  Досліджено проблему протидії кіберзлочинності, що є загрозою міжнародній інформаційній безпеці, у рамках Організації Північноатлантичного договору (НАТО), проаналізовано напрями діяльності НАТО і організаційні форми ...
 • Грищенко, Д. О.; Hryshchenko, D. O. (Право.ua. - 2019. - № 1. - С. 55-61, 2019)
  У статті з’ясована актуальність дослідження методів проведення кадрових процедур. Проаналізовані та вдосконалені теорети-ко-правові підходи до визначення сутності та видів методів проведення кадрових процедур. Запропоновані ...
 • Макарова, О. П.; Makarova, O. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5480-594 (Проблеми екстремальної та кризової психології. - 2013. - Вип. 14, ч. 2. - С. 201-208, 2013)
  У статті проаналізовано основні підходи щодо дослідження професійної ідентичності особистості в сучасній психології, розглянуто види і основні аспекти структури ідентичності, місце професійної ідентичності в загальній ...

View more

Search DSpace

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds