Інституційний Репозитарій Харківського національного університету внутрішніх справ (Kharkiv National University of Internal Affairs Institutional Repository)

Вітаємо в інституційному репозитарії Харківського національного університету внутрішніх справ, який містить книги (монографії, підручники, навчальні посібники), наукові статті, звіти, автореферати дисертацій, дисертації, матеріали конференцій та періодичні видання ХНУВС у вільному доступі.

Communities in DSpace

Recently Added

 • Шевченко, Д. А.; Shevchenko, D. A. (Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція. – 2020. – Вип. 48. – С. 105-107, 2020)
  Досліджено понятійно-категоріальний апарат інституту майнових відносин подружжя (на матеріалах українських губерній у складі Російської імперії у другій половині XIX – початку XX століття). Зауважено, що цілий ряд понять, ...
 • Маркова, О. О.; Markova, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9970-0944 (Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція. – 2021. – Вип. 49. – С. 64-68, 2021)
  Розглянуто сутність адміністративної процедури контролю (нагляду). Запропоновано в нормативній конструкції законопроекту «Про адміністративну процедуру» сформулювати та закріпити на рівні окремої глави загальні положення ...
 • Кулаков, В.; Kulakov, V. V. (Право та інновації. – 2019. – № 2 (26). – С. 95-99, 2019)
  Розглянуто проблемні питання застосування відповідальності до учасників товариства з обмеженою відповідальністю в рамках корпоративних відносин. На підставі проведеного аналізу зроблено висновки, що наявність в учасників ...
 • Мороз, О. В.; Moroz, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4154-1826 (Право та інновації. – 2019. – № 2 (26). – С. 83-88, 2019)
  Проаналізовано пропозицію укладення цивільно-правового договору. Визначено характерні ознаки оферти. Вказано на те, що пропозиція укласти договір повинна містити вказівку на всі істотні умови майбутнього договору. Зазначено, ...
 • Мороз, О. В.; Moroz, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4154-1826 (Право та інновації. – 2019. – № 1 (25). – С. 45-50, 2019)
  Визначено істотні умови цивільно-правового договору. Виконано аналіз умови про предмет договору. Досліджено умови, які визначені законом як істотні для договорів даного типу. Розглянуто умови, які є необхідними для договорів ...

View more

Search DSpace

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds