Інституційний Репозитарій Харківського національного університету внутрішніх справ (Kharkiv National University of Internal Affairs Institutional Repository)

Вітаємо в інституційному репозитарії Харківського національного університету внутрішніх справ, який містить книги (монографії, підручники, навчальні посібники), наукові статті, звіти, автореферати дисертацій, дисертації, матеріали конференцій та періодичні видання ХНУВС у вільному доступі.

Фонди

Recently Added

 • Лазарєв, В. В.; Lazariev, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9468-0497 (Збірник наукових статей і тез доповідей на науково-практичній конференції до 100-річчя підготовки охоронців правопорядку у Харкові (м. Харків, 25 листопада 2017 р.). - Харків, 2017. - С. 174 - 175., 2017-11-25)
  Визначено перелік форм національної державності, які існували на території України у період 1917- 1921 років. Перелічено закони національної влади, які регулювали питання громадянства. Встановлено систему законопроектів ...
 • Lazariev, V. V.; Лазарєв, В. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9468-0497 (Тези доп. круглого столу (м. Харків, 27 жовт. 2017 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків, 2017. - С. 112 - 114., 2017-10-27)
  Розглянуто особливості здійснення парламентського контролю за діяльністю поліції. Звернуто увагу на форми здійснення що найчастіше використовують парламенти для контролювання діяльності поліцейської системи держави. Рассмотрены ...
 • Лазарєв, В. В.; Lazariev, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9468-0497 (Тези виступів учасників Міжкафедрального круглого столу до Дня Соборності України 20 січня 2017 року. - Х., 2017. - С. 69 - 72., 2017-01-20)
  Розглядається еволюція становлення громадянства Української Народної Республіки. Рассматривается эволюция становления гражданства Украинской Народной Республики.
 • Лазарєв, В. В.; Lazariev, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9468-0497 (Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми. Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції 25 листопада 2016 року. - Х., 2016. - С. 173 - 175., 2016-11-25)
  Розглянуто особливості процедур щодо вирішення питань громадянства України. Здійснено видову класифікацію процедур щодо вирішення питань громадянства України. Рассмотрены особенности процедур по решению вопросов гражданства ...
 • Лазарєв, В. В.; Lazariev, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9468-0497 (Національні та міжнародні механізми захисту прав людини : тези доп. всеукр. круглого столу, 20 квітня 2016 р. – Х. 2016. - С. 106 - 108., 2016-04-20)
  Проаналізовано сучасні підходи ряду дослідників щодо розуміння такої юридичної категорії, як "громадянство". Визначено основні підходи до розуміння поняття громадянства у сучасній конституційно-правовій науці. Запропоновано ...

View more

Пошук

Перегляд

Мій профіль

Discover

RSS Feeds