Інституційний Репозитарій Харківського національного університету внутрішніх справ (Kharkiv National University of Internal Affairs Institutional Repository)

Вітаємо в інституційному репозитарії Харківського національного університету внутрішніх справ, який містить книги (монографії, підручники, навчальні посібники), наукові статті, звіти, автореферати дисертацій, дисертації, матеріали конференцій та періодичні видання ХНУВС у вільному доступі.

Communities in DSpace

Recently Added

 • Денисов, А. І.; Denysov, A. I.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6256-0172 (Інформація і право. - 2019. - № 2 (29). - С. 172-178, 2019)
  Досліджено перспективи створення спеціальних правових режимів для окремих категорій трудових мігрантів з метою підвищення рівня міграційної безпеки України. Запропоновані окремі новації до вітчизняного законодавства, ...
 • Панкратова, В. О.; Pankratova, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4775-565X; Лубенець, С. А.; Lubenets, S. A. (Приватне та публічне право. - 2019. - № 2. - С. 128-132, 2019)
  Визначено, що в системі прав людини важливими для розвитку особистості є культурні права, ядром яких є право на освіту. Надано загальнотеоретичну характеристику положенням щодо розуміння змісту права на освіту. Здійснено ...
 • Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Школа наукового лідерства факультету № 1; Науково-дослідний інститут публічної політики і соціальних наук (Харків, 2021. – 105 с., 2021)
  У збірці знайшли відображення наукові розробки учасників Школи наукового лідерства факультету № 1 Харківського національного університету внутрішніх справ, присвячені розкриттю питання підготовки курсантів (слухачів) у ...
 • Гусєва, В. О.; Husieva, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8614-1573 (Право і безпека. – 2021. – № 3 (82). – С. 102-112, 2021)
  Проаналізовано слідчо-судову та експертну практику щодо кримінальних проваджень, розпочатих у зв’язку з учиненням насильства щодо працівника правоохоронного органу. На підставі цього аналізу визначено можливості судово-медичних ...
 • Селюков, В. С.; Seliukov, V. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6690-6484 (Особливості організації кінологічної діяльності правоохоронних органів в Україні : тези доп. учасників наук.- практ. конф. (м. Харків, 17 листоп. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 78-82, 2021)
  Розглянуто проблеми кінологічних підрозділів поліції у забезпеченні публічної безпеки і порядку та протидії злочинності. Наголошено, що Національній поліції України варто все більше підтримувати ініціативи, пов’язані із ...

View more

Search DSpace

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds