Інституційний Репозиторій Харківського національного університету внутрішніх справ (Kharkiv National University of Internal Affairs Institutional Repository)

Вітаємо в інституційному репозиторії Харківського національного університету внутрішніх справ, який містить книги (монографії, підручники, навчальні посібники), наукові статті, звіти, автореферати дисертацій, дисертації, матеріали конференцій та періодичні видання ХНУВС у вільному доступі.

Communities in DSpace

Recently Added

 • Федосова, О. В.; Fedosova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5577-8333; ResearcherID: I-7854-2016 (Legea si Viata. - 2015. - Iulie (№ 7/3). - Р. 82-85, 2015)
  У статті проводиться аналіз правового регулювання забезпечення безпеки учасників кримінального процесу. Розглядаються особливості здійснення безпеки працівників суду і правоохоронних органів, а також осіб, які беруть участь ...
 • Федосова, О. В.; Fedosova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5577-8333; ResearcherID: I-7854-2016 (O noua perspectiva a proceselor de integrare europeana a Moldovei si Ucrainei: conferinta inernationala stintsfico-practica, 25-26 martie 2016 / Institutul cercetari juridice si politice al academiel de stinte a Moldovei. - Chisinau, Republica Moldova : [s. n.]. [Ч. 2]. - 2016. – P. 222-225, 2016)
  Розглянуто правові основи та особливості застосування негласних слідчих (розшукових) дій при розслідуванні корисливо-насильницьких злочинів.
 • Федосова, О. В.; Fedosova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5577-8333; ResearcherID: I-7854-2016 (Реформування законодавства України та розвиток суспільних відносин в Україні: питання взаємодії : Матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (м. Ужгород, 24-25 квітня 2015 р). – Ужгород: Ужгородський національний університет, 2015. – С.162-165., 2015)
  Розглянуто сутність та напрями координації діяльності правоохоронних органів. Визначено, що координація діяльності і взаємодія між правоохоронними органами є одним з резервів підвищення ефективності протидії злочинності.
 • Симов’ян, В. С.; Simovjan, V. S. (Форум права. – 2013. – № 4. – С. 356–359, 2013)
  Розглянуто принципи діяльності акціонерно-комерційного банку. Досліджено нормативно-правові документи та звернуто увагу на їх окремі положення, визначено основні принципи діяльності акціонерно-комерційного банку.
 • Веприцький, Р. С.; Veprytskyi, R. S. (Право.ua. - 2014. - № 2. - С. 60-66, 2014)
  У статті аналізуються чинники впливу злочинності на суспільні процеси, взаємозв'язок суспільних процесів, умов і причин, що впливають на злочинність.

View more

Search DSpace

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds