Інституційний Репозиторій Харківського національного університету внутрішніх справ (Kharkiv National University of Internal Affairs Institutional Repository)

Вітаємо в інституційному репозиторії Харківського національного університету внутрішніх справ, який містить книги (монографії, підручники, навчальні посібники), наукові статті, звіти, автореферати дисертацій, дисертації, матеріали конференцій та періодичні видання ХНУВС у вільному доступі.

Communities in DSpace

Recently Added

 • Малиновська, Т. М.; Malynovska, T. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7713-7617 (Актуальні проблеми реформування системи законодавства України: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 29-30 січня 2016р). – Запоріжжя : Істина, 2016. - С. 92-94, 2016)
  В тезах доповіді розглянуто насильство в сім’ї, як суспільно небезпечне явище, наслідки домашнього насильства до дитини. Акцентована увага на попередженні та протидії насилля в сім’ї до дитини.
 • Малиновська, Т. М.; Malynovska, T. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7713-7617 (Наше право. - 2016. - № 1 (60). - С. 185-189, 2016)
  Розглянуто порядок здійснення нагляду за дотриманням прав дітей-громадян України, усиновлених іноземними громадянами. Визначені проблемні питання правового співробітництва між компетентнимиорганами інших держав в сфері ...
 • Малиновська, Т. М.; Гладкова, Є. О.; Malynovska, T. M.; Hladkova, Ye. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4621-1738; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7713-7617 (Актуальні питання та проблеми правового регулювання суспільних відносин: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 4-5 березня 2016 р.).- Дніпропетровськ : Правовий світ, 2016. – С. 165-168, 2016)
  В тезах доповіді досліджується правове регулювання протидії втягненню неповнолітніх у злочиннута іншу антигромадську діяльність. Акцентована увага на попереджені та протидії втягненню неповнолітніх у злочиннута іншу ...
 • Кравченко, Е. Е.; Kravchenko, O. E.; Кравченко, О. Є. (Наше право. - 2015. - № 1. - С. 85-90, 2015)
  Стаття досліджує проблеми, які виникають при використанні технічних засобів і відомостей, отриманих в результаті їх застосування в кримінальному судочинстві. Надається авторський погляд на систематизацію (класифікацію) ...
 • Суворова, Р. В.; Suvorova, R. V. (Наше право. - 2015. - № 2. - С. 117-121, 2015)
  У статті розглядаються питання, що стосуються оцінки, значення та використання інформації, отриманої внаслідок здійснення контролю за вчиненням злочину. Приділяється увага застосуванню вказаної інформації в якості доказів ...

View more

Search DSpace

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds