Інституційний Репозитарій Харківського національного університету внутрішніх справ (Kharkiv National University of Internal Affairs Institutional Repository)

Вітаємо в інституційному репозитарії Харківського національного університету внутрішніх справ, який містить книги (монографії, підручники, навчальні посібники), наукові статті, звіти, автореферати дисертацій, дисертації, матеріали конференцій та періодичні видання ХНУВС у вільному доступі.

Communities in DSpace

Recently Added

 • Коваленко, А. В.; Kovalenko, A. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3665-0147 (Вісник Національної академії правових наук України. – 2017. – № 1(88). - С. 182-191, 2017)
  Досліджено особливості тактики огляду електронних документів під час розслідування посягань на життя та здоров’я журналіста. Наведено загальні рекомендації щодо здійснення огляду електронних документів. Висвітлено особливості ...
 • Чумак, Р.; Chumak, R. (Підприємництво, господарство і право. - 2021. - № 1. - С. 46-51, 2021)
  Проаналізовано окремі аспекти підстав цивільно-правової відповідальності за договором про надання юридичних послуг. Доведено, що підставами для відшкодування шкоди за невиконання або неналежне виконання договору про надання ...
 • Грищенко, Р.; Grishchenko, R. (Підприємництво, господарство і право. - 2020. - № 1. - С. 71-75, 2020)
  У статті на основі аналізу наукових поглядів вчених та норм чинного законодавства України надано характеристику об’єкта дисциплінарного проступку. З’ясовано, що загальним об’єктом дисциплінарного проступку є трудові і ...
 • Жорнокуй, В. Г.; Zhornokui, V. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7706-8538 (Підприємництво, господарство і право. - 2020. - № 1. - С. 160-164, 2020)
  У статті розглядаються питання вини юридичної особи як елемента складу цивільного правопорушення. Сучасний стан цивілістичної доктрини дозволяє усі висловлені погляди щодо розуміння вини звести до психологічної та ...
 • Московець, В. І.; Moskovets, V. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0216-9470 (The world of science and innovation: Abstracts of VII International Scientific and Practical Conference (London, United Kingdom, 10-12 February 2021). - London, 2021. - P. 5-12, 2021)
  Стаття присвячена феномену підліткової делінквентності. Автор указує, що соціокультурним джерелом і причиною підліткової делінквентності є невідповідність нових умов діяльності і трансльованих культурним механізмом ...

View more

Search DSpace

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds