Інституційний Репозитарій Харківського національного університету внутрішніх справ (Kharkiv National University of Internal Affairs Institutional Repository)

Вітаємо в інституційному репозитарії Харківського національного університету внутрішніх справ, який містить книги (монографії, підручники, навчальні посібники), наукові статті, звіти, автореферати дисертацій, дисертації, матеріали конференцій та періодичні видання ХНУВС у вільному доступі.

Communities in DSpace

Recently Added

 • Клочко, А. М.; Klochko, A. M.; ORCID: http://orcid.org/ 0000-0002-6898-964X (Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 листоп. 2016 р. – Харків, 2016. – С. 131-133, 2016)
  Зазначено, що міжнародні стандарти роботи поліції ряду демократичних держав визначають якість функціонування органів правопорядку. Їх упровадження підвищує якість і ефективність діяльності поліції.
 • Кисильова, К. В.; Kysylova, K. V.; ORCID: https://orcid.org/ 0000-0001-6872-5209 (Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 листоп. 2016 р. – Харків, 2016. – С. 123-128, 2016)
  Одним із пріоритетних напрямів податкової політики на шляху побудови правової держави є досягнення балансу публічних і приватних інтересів у податковій сфері.
 • Кириченко, В. Є.; Kyrychenko, V. Ye.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5497-907X (Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 листоп. 2016 р. – Харків, 2016. – С. 120-123, 2016)
  Роздуми автора щодо реформи Міністерства внутрішніх справ України.
 • Загуменна, Ю. О.; Zagumenna, Yu. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0617-8363 (Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 листоп. 2016 р. – Харків, 2016. – С. 96-98, 2016)
  Означені підстави до основних напрямків удосконалення взаємодії органів Національної поліції України та громадянського суспільства.
 • Завадський, С. А.; Zavadskyi, S. A. (Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 листоп. 2016 р. – Харків, 2016. – С. 93-95, 2016)
  Розкрито особливості координації діяльності з протидії та запобігання корупції, що здійснюється органами прокуратури України.

View more

Search DSpace

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds