Інституційний Репозитарій Харківського національного університету внутрішніх справ (Kharkiv National University of Internal Affairs Institutional Repository)

Вітаємо в інституційному репозитарії Харківського національного університету внутрішніх справ, який містить книги (монографії, підручники, навчальні посібники), наукові статті, звіти, автореферати дисертацій, дисертації, матеріали конференцій та періодичні видання ХНУВС у вільному доступі.

Фонди

Recently Added

 • Клочко, А. М.; Klochko, A. M.; ORCID: http://orcid.org/ 0000-0002-6898-964X (Право і безпека. - 2012. - № 1 (43). - С. 230-233, 2012)
  Досліджено адміністративно-правовий статус суб’єкта та об’єкта кадрового забезпечення органів внутрішніх справ України. Розкрито роль керівника як найбільш вагомої структурної одиниці органів внутрішніх справ. The ...
 • Шульга, А. М.; Shulga, A. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7634-3665 (Право і безпека. - 2012. - № 1 (43). - С. 55-58, 2012)
  Наголошено, що у контексті визначення поняття правопорушення як обов’язкова його ознака має називатись саме юридична відповідальність, а не негативні наслідки, звернуто увагу на те, що категорія «позитивна відповідальність» ...
 • Марчук, М. І.; Marchuk, M. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0217-478X; Лимар, А. М.; Lymar, A. M. (Право і безпека. - 2012. - № 1 (43). - С. 23-26, 2012)
  Висвітлено проблеми законодавчого забезпечення та реалізації права людини на свободу світогляду і віросповідання в Україні. Досліджено історію його становлення та закріплення у законодавстві України. На підставі визначених ...
 • Шендрик, В. В.; Shendrik, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8967-7223 (Право і безпека. - 2012. - № 1 (43). - С. 190-195, 2012)
  Визначено дії оперативних підрозділів органів внутрішніх справ після отримання первинної оперативно-розшукової інформації, визначення принципу роботи, в даному випадку -лінійного, використання всіх передбачених законодавством ...
 • Калашник, М. В.; Kalashnyk, M. V. (Право і безпека. - 2012. - № 1 (43). - С. 67-72, 2012)
  Визначено, що прогалини в законодавстві України викликають певні колізії щодо визначення адміністративної та дисциплінарної відповідальності працівників міліції. It is considered that the white spots in Ukrainian legal ...

View more

Пошук

Перегляд

Мій профіль

Discover

RSS Feeds