Інституційний Репозитарій Харківського національного університету внутрішніх справ (Kharkiv National University of Internal Affairs Institutional Repository)

Вітаємо в інституційному репозитарії Харківського національного університету внутрішніх справ, який містить книги (монографії, підручники, навчальні посібники), наукові статті, звіти, автореферати дисертацій, дисертації, матеріали конференцій та періодичні видання ХНУВС у вільному доступі.

Communities in DSpace

Recently Added

 • Журавльов, С. В.; Zhuravlov, S. V. (Прикарпатський юридичний вісник. – 2018. – Вип. 2 (23), т. 3. – С. 146-150, 2018)
  У статті, на основі аналізу наукових поглядів вчених узагальнено зарубіжний досвід правового регулювання дисциплінарних стягнень працівників Державного бюро розслідувань. Опрацьовано можливості його використання в Україні. ...
 • Харченко, В. Б.; Kharchenko, V. B.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1214-0313; Житний, О. О.; Zhytnyi, O. O.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0795-626X; Орлов, Ю. В.; Orlov, Y. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1981-0794; Ященко А. М.,; ; ; Ємельянов В. П.; ; ; Денисов С. Ф.; ; ; Денисова Т. А.; ; ; Храмцов О. М.; ; ; Павликівський В. І.; ; ; Бандурка І. О. Васильєв А. А. Кондратов Д. Ю. Фіалка М. І.; ; ; Казначеєва Д. С. Юртаєва К. В. Черевко К. О. Лизогуб Я. Г. Гладкова Є. О. Олішевський О. В. Цвіркун Н. Ю. Шевелев К. Є. Авдєєв О. О. Шевчук Т. А. Фоменко М. В.; ; ; ; ; (Харків, 2020. – 428 с., 2020)
  У підручнику розглянуто основні питання навчальної дисципліни «Кримінальне право України. Загальна частина». У матеріалах курсу під час розгляду основних інститутів і вчень Загальної частини кримінального права України ...
 • Моргунов, О. А.; Morgunov, O. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2259-3620 (Прикарпатський юридичний вісник. – 2019. – Вип. 2 (27). – С. 108-112, 2019)
  У статті визначено напрями дій суб’єктів публічного адміністрування у сферах фізичної культури та спорту в Україні задля вирішення актуальних проблем рівня здоров’я населення, здорового способу життя, залучення до спорту, ...
 • Пайда, Ю. Ю.; Paida, Yu. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6424-6419 (Прикарпатський юридичний вісник. – 2018. – Вип. 1 (22), т. 2. – С. 161-166, 2018)
  У статті здійснено спробу встановлення місця, що посідає релігійна свобода у системі міжнародних гуманітарних стандартів та з’ясування правових механізмів дотримання зазначених стандартів. Зроблено висновок, що релігійна ...
 • Бакумов, О. С.; Bakumov, O. S.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4003-1974; Варунц, Л. Д.; Varunts, L. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0024-385X; Гудзь, Т. І.; Gudz, T. I.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6950-6136; Коломієць, Ю. М.; Kolomiets, Y. M.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5171-7808; Марчук, М. І.; Marchuk, M. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0217-78X; Радченко, О. І.; Radchenko, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1572-8048; Устименко, О. С.; Ustymenko, O. S.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5169-0123; Філіпська, Н. О.; Filipska, N. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9558-9422 (Харків, 2019. – 484 с., 2019)
  У підручнику розглядаються основні питання теорії конституційного права, розкриваються його предмет, система та джерела. На основі аналізу національних правових систем, змісту конституцій, з урахуванням досягнень юридичної ...

View more