Інституційний Репозитарій Харківського національного університету внутрішніх справ (Kharkiv National University of Internal Affairs Institutional Repository)

Вітаємо в інституційному репозитарії Харківського національного університету внутрішніх справ, який містить книги (монографії, підручники, навчальні посібники), наукові статті, звіти, автореферати дисертацій, дисертації, матеріали конференцій та періодичні видання ХНУВС у вільному доступі.

Communities in DSpace

Recently Added

 • Веприцький, Р. С.; Veprytskyi, R. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1843-3598 (Європейські перспективи. – 2015. – № 5. – С. 98-104, 2015)
  У статті аналізуються правові гарантії дотримання законності в протидії злочинності, розглядаються різні підходи до розуміння та сприйняття юридичних норм, що регламентують гарантії законності. The article analyzes the ...
 • Машлякевич, Д. С.; Mashliakevych, D. S. (Європейські перспективи. – 2015. – № 4. – С. 82-88, 2015)
  Виявлені недоліки існуючої методики оцінки стану корупції в окремій країні з урахуванням національного та зарубіжного досвіду. Розроблено рекомендації щодо формування національної системи оцінки безпеки країни від ...
 • Томусякова, І. І.; Tomusiakova, I. I. (Європейські перспективи. – 2015. – № 4. – С. 44-48, 2015)
  У статті розглядаються питання адміністративно-правового захисту жінок від насильства. Проаналізовано основні причини виникнення домашнього насильства. Пропонується комплексний підхід до вирішення важливого завдання з ...
 • Швець, В. Д.; Shvets, V. D. (Європейські перспективи. – 2014. – № 10. – С. 140-145, 2014)
  Стаття присвячена аналізу змісту права землекористування в Україні в адміністративно-правовому аспекті. Розглянуті та проаналізовані такі поняття, як «суб’єкт», «землекористування», «суб’єкт землекористування», «земельні ...
 • Кравченко, О. Є.; Kravchenko, O. E. (Європейські перспективи. – 2014. – № 10. – С. 129-134, 2014)
  У статті досліджується можливості прокурорського нагляду за використанням технічних засобів, як найбільш потрібних інноваційних розробок у боротьбі зі злочинністю. Надається авторське визначення поняття технічних засобів, ...

View more