Інституційний Репозитарій Харківського національного університету внутрішніх справ (Kharkiv National University of Internal Affairs Institutional Repository)

Вітаємо в інституційному репозитарії Харківського національного університету внутрішніх справ, який містить книги (монографії, підручники, навчальні посібники), наукові статті, звіти, автореферати дисертацій, дисертації, матеріали конференцій та періодичні видання ХНУВС у вільному доступі.

Фонди

Recently Added

 • Клочко, А. М.; Klochko, A. M.; ORCID: http://orcid.org/ 0000-0002-6898-964X (Право і безпека. - 2012. - № 1 (43). - С. 230-233, 2012)
  Досліджено адміністративно-правовий статус суб’єкта та об’єкта кадрового забезпечення органів внутрішніх справ України. Розкрито роль керівника як найбільш вагомої структурної одиниці органів внутрішніх справ. The ...
 • Шульга, А. М.; Shulga, A. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7634-3665 (Право і безпека. - 2012. - № 1 (43). - С. 55-58, 2012)
  Наголошено, що у контексті визначення поняття правопорушення як обов’язкова його ознака має називатись саме юридична відповідальність, а не негативні наслідки, звернуто увагу на те, що категорія «позитивна відповідальність» ...
 • Марчук, М. І.; Marchuk, M. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0217-478X; Лимар, А. М.; Lymar, A. M. (Право і безпека. - 2012. - № 1 (43). - С. 23-26, 2012)
  Висвітлено проблеми законодавчого забезпечення та реалізації права людини на свободу світогляду і віросповідання в Україні. Досліджено історію його становлення та закріплення у законодавстві України. На підставі визначених ...
 • Шендрик, В. В.; Shendrik, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8967-7223 (Право і безпека. - 2012. - № 1 (43). - С. 190-195, 2012)
  Визначено дії оперативних підрозділів органів внутрішніх справ після отримання первинної оперативно-розшукової інформації, визначення принципу роботи, в даному випадку -лінійного, використання всіх передбачених законодавством ...
 • Калашник, М. В.; Kalashnyk, M. V. (Право і безпека. - 2012. - № 1 (43). - С. 67-72, 2012)
  Визначено, що прогалини в законодавстві України викликають певні колізії щодо визначення адміністративної та дисциплінарної відповідальності працівників міліції. It is considered that the white spots in Ukrainian legal ...

View more