Інституційний Репозитарій Харківського національного університету внутрішніх справ (Kharkiv National University of Internal Affairs Institutional Repository)

Вітаємо в інституційному репозитарії Харківського національного університету внутрішніх справ, який містить книги (монографії, підручники, навчальні посібники), наукові статті, звіти, автореферати дисертацій, дисертації, матеріали конференцій та періодичні видання ХНУВС у вільному доступі.

Communities in DSpace

Recently Added

 • Бабкова, Т. В.; Babkova, T.V. (Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право . - 2014. - Вип. 24, т. 2. - С. 156-161., 2014)
  Проведено аналіз особливостей забезпечення права громадянина на соціальний захист судами загальної юрисдикції. Досліджено специфіку захисту цього соціального права в порядку адміністративного та кримінального судочинства. ...
 • Турута, О. В.; Turuta, O. V. (Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право . - 2014. - Вип. 24, т. 1. - С. 112-115., 2014)
  В статті визначається місце соціальних прав в системі прав і свобод людини. В роботі аналізуються сучасні процеси, що відбуваються у сфері реалізації соціальних прав в Україні. Розкриваються причини декларативного характеру ...
 • Марчук, М. І.; Marchuk, M. I.; МарчукORCID: http://orcid.org/0000-0002-0217-478X (Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право . - 2014. - Вип. 24, т. 1. - С. 148-153., 2014)
  Стаття присвячена особливостям реалізації принципу поділу влади у Республіці Польща як універсальної основи конституційної демократії заснованої на класичних європейських цінностях та правової демократичної держави. У ...
 • Могілевський, Л.; Mohilevskyi, L. (Підприємництво, господарство і право.- 2016.- №2.- С. 87-91., 2016)
  У статті на основі наукових поглядів учених досліджено теоретичні підходи щодо тлумачен-ня понять «система трудового права» та «система трудового законодавства». Надано авторське розуміння вказаних ...
 • Лєшукова, І. В.; Lieshukova, I. V. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Вип. 18. - С. 60-64, 2002)
  Зазначено,що вступ України до Інтерполу є значним кроком до встановлення постійної ефективнішої співпраці нашої країни як з усією світовою спільнотою, так і з окремими країнами-учасницями Інтерполу в боротьбі зі злочинністю. ...

View more