Інституційний Репозитарій Харківського національного університету внутрішніх справ (Kharkiv National University of Internal Affairs Institutional Repository)

Вітаємо в інституційному репозитарії Харківського національного університету внутрішніх справ, який містить книги (монографії, підручники, навчальні посібники), наукові статті, звіти, автореферати дисертацій, дисертації, матеріали конференцій та періодичні видання ХНУВС у вільному доступі.

Communities in DSpace

Recently Added

 • Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956; ResearcherID: B-9071-2018 (Харків: Майдан, 2018. - 518 с., 2018)
  На основі комплексного дослідження правових та психологічних передумов формування професійних компетенцій майбутніх правоохоронців у монографії висвітлені питання психологічних і правових детермінант становлення особистості ...
 • Бакумов, О. С.; Bakumov, O. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4003-1974 (Правова наука і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції : Матеріали XІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 24-25 трав. 2019 р.). – Суми: Видав. дім «Ельдорадо», 2019. – С. 19-21, 2019)
 • Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956; ResearcherID: B-9071-2018 (Правова наука і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції : матеріали XІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 24-25 трав. 2019 р.). – Суми: Видав. дім «Ельдорадо», 2019. – С. 211-215, 2019)
  Розглянуті питання підготовки кадрів для правоохоронних органів європейських держав. З урахуванням зарубіжного досвіду, надано рекомендації щодо покращення системи підготовки кадрів для органів поліції в Україні.
 • Варунц, Л. Д.; Varunts, L. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0024-385X (Virtus: Scientific Journal. – 2019. – № 32 (March). – Р. 242-246, 2019)
  Висвітленню сутність та зміст канадського федералізму. Проаналізовано основні положення щодо взаємовідносин між суб’єктами федерації. Акцентовано увагу на розкритті проблемних питань. Серед них: фінансування освіти, розподіл ...
 • Павленко, Н.В.; Рavlenko, Nataliya (Інституційний розвиток соціально-економічних систем: національна економіка у глобальному середовищі : збірник наукових праць за матеріалами XІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Полтава, 7 травня 2019 року). – Полтава : ПУЕТ, 2019. -116 с.- С. 11-13., 2019-05-07)
  В роботі доводиться, що довіра є важливим неформальним інститутом економіки. Показано, як низький рівень довіри до владних інститутів в Україні впливає на економічний розвиток. The paper argues that trust is an important ...

View more

Search DSpace

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds