Інституційний Репозитарій Харківського національного університету внутрішніх справ (Kharkiv National University of Internal Affairs Institutional Repository)

Вітаємо в інституційному репозитарії Харківського національного університету внутрішніх справ, який містить книги (монографії, підручники, навчальні посібники), наукові статті, звіти, автореферати дисертацій, дисертації, матеріали конференцій та періодичні видання ХНУВС у вільному доступі.

Фонди

Recently Added

 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Науково-дослідна лабораторія з проблем протидії злочинності; Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010; ResearcherID: I-5612-2016; Федосова, О. В.; Fedosova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5577-8333; ResearcherID: I-7854-2016 (Харків: Харк. нац. ун-т. внутр. справ, 2019. - 96 с., 2019)
  У науково-методичних роз’ясненнях висвітлені особливості застосування органами та підрозділами Національної поліції України положень статті 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Порушення правил тримання ...
 • Малиновська, Т. М.; Malynovska, T. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7713-7617 (Право і безпека. - 2011. - № 3 (40). - С. 181-183, 2011)
  Розглянуто основні питання щодо формування взаємодії органів внутрішніх справ України з населенням, яка ґрунтується на принципах довіри, порозуміння та на партнерських відносинах з громадськістю. The problems of forming ...
 • Попова, С. М.; Popova, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3958-4133 (Право і безпека. - 2011. - № 3 (40). - С. 92-95, 2011)
  Досліджено та узагальнено базові терміни, які визначають адміністративно-правовий статус органів Державної податкової служби, з метою подальшого вдосконалення їх діяльності в умовах проведення кардинальних економічних ...
 • Московець, В. І.; Moskovets, V. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0216-9470 (Право і безпека. - 2011. - № 3 (40). - С. 80-85, 2011)
  Проаналізовано діяльність громадських формувань з охорони громадського порядку в Україні як одну із форм участі громадськості у здійсненні правоохоронної функції держави. З’ясовано основні завдання вказаних громадських ...
 • Иванцова, О.; Ivantsova, O.; Іванцова, О. (Jurnalul juridic national: teorie şi practică = Национальный юридический журнал: теория и практика. - 2017. - № 2 (Aprilie). - С. 192-196, 2017)
  Статья посвящена анализу криминогенных факторов, которые оказывают влияние на нынешнее состояние экономической преступности в сфере сахарного производства в Украине. Рассмотрены следующие группы детерминант: социально-эк ...

View more

Пошук

Перегляд

Мій профіль

Discover

RSS Feeds