Інституційний Репозитарій Харківського національного університету внутрішніх справ (Kharkiv National University of Internal Affairs Institutional Repository)

Вітаємо в інституційному репозитарії Харківського національного університету внутрішніх справ, який містить книги (монографії, підручники, навчальні посібники), наукові статті, звіти, автореферати дисертацій, дисертації, матеріали конференцій та періодичні видання ХНУВС у вільному доступі.

Фонди

Recently Added

 • Савченко, А. С.; Savchenko, A. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3650-4289 (Вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. – 2016. – № 1. – С. 39-44, 2016)
  У статті досліджується категорія «фінансовий ризик» в контексті економічного та правового значення для інвестиційних договорів на будівництво житла, з’ясовується його правова природа та підстави виникнення. Автор робить ...
 • Савченко, А. С.; Savchenko, A. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3650-4289 (Вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. - 2017. - № 1. - С. 18-22, 2017)
  У статті досліджується правова природа набувальної давності як спосіб визнання права власності на об’єкти самочинного будівництва. На підставі матеріалів судової практики аналізуються умови застосування набувальної давності ...
 • Селюков, В. С.; Seliukov, V. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6690-6484 (Реалізація державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 7 груд. 2018 р.) : у 2 ч. – Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2018. – Ч. 2. – С. 251-253, 2018)
  У доповіді охарактеризовано основні завдання та специфіку роботи Норвезького національного управління з розслідування і кримінального переслідування злочинів у сфері економіки і навколишнього середовища. Акцентовано увагу ...
 • Селюков, В. С.; Seliukov, V. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6690-6484 (Національні та міжнародні механізми захисту прав людини : тези доп. Всеукр. круглого столу (м. Харків, 20 квіт. 2016 р.). – Харків, 2016. – С. 130-132, 2016)
  Акцентовано увагу на проблемах підготовки патрульних поліцейських до практичної діяльності. Первинна професійна підготовка патрульних поліцейських здійснюється у найкоротший термін, у зв’язку з чим неможливо в повній ...
 • Khodeeva, N. V.; Ходєєва, Н. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6154-6854; Ходеева, Н. В. (Legea si viata = Закон и Жизнь: междунар. науч.-практ. журн. – 2016. – № 12/2 (Decembrie). – P. 115-118, 2016)
  У даній роботі розглядається ряд проблемних питань щодо визначення суб'єктів права на інформацію про стан свого здоров'я. Також підлягають дослідженню деякі аспекти права на інформацію про стан здоров'я, які ведуть до ...

View more

Пошук

Перегляд

Мій профіль

Discover

RSS Feeds