Інституційний Репозитарій Харківського національного університету внутрішніх справ (Kharkiv National University of Internal Affairs Institutional Repository)

Вітаємо в інституційному репозитарії Харківського національного університету внутрішніх справ, який містить книги (монографії, підручники, навчальні посібники), наукові статті, звіти, автореферати дисертацій, дисертації, матеріали конференцій та періодичні видання ХНУВС у вільному доступі.

Communities in DSpace

Recently Added

 • Чавикіна, Т. І.; Chavykina, T. I. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 4 (63). – С. 222-229, 2013)
  Розглянуто актуальну проблему розробки Трудового кодексу України, а саме питання статусу профспілкових організацій та забезпечення ними належного захисту трудових прав своїх членів. Піддано критиці намагання законодавця у ...
 • Цвірюк, Д. В.; Tsviriuk, D. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 4 (63). – С. 138-146, 2013)
  Проаналізовано нормативно-правове закріплення підстав обробки персональних даних відповідно до законодавства України. Приділено увагу проблемі невизначеності поняття «підстави обробки персональних даних» та висловлено пропозиції ...
 • Петрова, І. А.; Petrova, I. A. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 4 (63). – С. 188-198, 2013)
  Розкрито питання визначення основних напрямів організації контролю якості товарів для попередження та виявлення правопорушень. Визначено, що запобігання формуванню властивостей продукції, що не відповідає вимогам нормативних ...
 • Синчук, В. Л.; Synchuk, V. L. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 4 (63). – С. 121-130, 2013)
  Проаналізовано та узагальнено наукові підходи до визначення місця органів прокуратури в системі державних органів, досліджено сутність і значення законності їх діяльності. Зазначено, що чинна модель місця прокуратури ...
 • Омельченко, О. С.; Omelchenko, O. S. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 4 (63). – С. 85-94, 2013)
  Розглянуто сутність, поняття та ознаки організованої злочинності і на основі аналізу статистичної звітності та наукових досліджень визначено її сучасний стан і динаміку за останні роки, а також надано пропозиції ...

View more