Інституційний Репозитарій Харківського національного університету внутрішніх справ (Kharkiv National University of Internal Affairs Institutional Repository)

Вітаємо в інституційному репозитарії Харківського національного університету внутрішніх справ, який містить книги (монографії, підручники, навчальні посібники), наукові статті, звіти, автореферати дисертацій, дисертації, матеріали конференцій та періодичні видання ХНУВС у вільному доступі.

Фонди

Recently Added

 • Абламський, С. Є.; Ablamskiy, S. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4716-3985 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 1 (56). – С. 70-75, 2012)
  Визначено поняття та дано характеристику механізму реалізації прав потерпілого в кримінальному процесі України. Подано пропозиції щодо удосконалення законодавства України. Definition is determined and characteristics the ...
 • Ольховська, С. М.; Olkhovska, S. M. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 1 (56). – С. 248-251, 2012)
  Обґрунтовано позицію, згідно з якою в системі правових зв’язків адміністративний договір займає місце між адміністративним актом і договором приватноправового характеру. The position is grounded that in system of legal ...
 • Козицький, В. І.; Kozytskyi, V. I. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 1 (56). – С. 203-210, 2012)
  Розглянуто поняття та складові елементи компетенції регіональних управлінь МВС України в областях. Проаналізовано права та обов’язки регіональних управлінь МВС України в областях в рамках правоохоронних та управлінських ...
 • Фуфалько, Т. М.; Fufalko, T. M. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 1 (56). – С. 52-59, 2012)
  Проаналізовано існуючі підходи до розуміння дискреційних повноважень і з’ясовано їх природу. Обґрунтовано необхідність обмеження дискреційних повноважень в умовах реалізації принципу пропорційності. Analysis of existing ...
 • Сироїд, Т. Л.; Syroid, T. L. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 1 (56). – С. 45-52, 2012)
  Проаналізовано сучасне становище міжнародної правової бази у сфері регламентації права на відшкодування шкоди жертвам грубих порушень прав людини; окреслено шляхи подальшого удосконалення співпраці світової спільноти та ...

View more