Інституційний Репозитарій Харківського національного університету внутрішніх справ (Kharkiv National University of Internal Affairs Institutional Repository)

Вітаємо в інституційному репозитарії Харківського національного університету внутрішніх справ, який містить книги (монографії, підручники, навчальні посібники), наукові статті, звіти, автореферати дисертацій, дисертації, матеріали конференцій та періодичні видання ХНУВС у вільному доступі.

Фонди

Recently Added

 • Сорочан, Н. В.; Sorochan, N. V. (Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування :матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 22 лют. 2019 р.) : У 2-х ч. – Дніпро: Видавець Біла К. О., 2019. – Ч. 2: Актуальні проблеми державотворення та правотворення. Розвиток цивілістики. – С. 54-56, 2019)
  Виділено функції заохочень, підстави для застосування заходів заохочення. З’ясовано, що нормативне закріплення, а також практична реалізація принципів застосування заохочень як засобу правового впливу сприяють підвищенню ...
 • Слинько, Д. В.; Slynko, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7960-615X (Харків, 2018)
  Дисертація присвячена розробці теоретичних засад юридичного процесу, визначенню ролі й місця процесуального права в національній системі права та особливостей прояву юридичного процесу в діяльності МВС України. ...
 • Syniavska, O. Yu.; Синявська, О. Ю.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6386-4151; Ivantsov, V. O.; Іванцов, В. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2904-0466 (Challenges and prospects for the development of legal systems in Ukraine and EU countries: comparative analysis : Collective monograph. - Riga : Izdevniecība “Baltija Publishing”, 2019. - Vol. 2. - P. 109-128, 2019)
  Охарактеризовані особи, уповноважені на виконання функцій державного або місцевого самоврядування з протидії корупції. Проаналізовано категоріальні і видові характеристики як основа для визначення меж предмета поширення ...
 • Джафарова, М. В.; Dzhafarova, M. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6203-0027 (Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. - 2019. - № 1. - С. 113-116, 2019)
  Статтю присвячено дослідженню методів сучасного адміністративного процесуального права. Встановлено, що метод адміністративного процесуального права як структурно складне явище є органічно поєднаним комплексом закріплених ...
 • Ященко, А. М.; Yashchenko, A. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3956-3487 (Науковий вісник публічного та приватного права. – 2018. – Вип. 5, т. 3. – С. 90-94, 2018)
  На підставі аналізу законодавчих положень розділу XIV-1 КК України, а також доктринальних точок зору щодо видів заходів кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб, їх правової природи, підстав і порядку застосування, ...

View more