Інституційний Репозитарій Харківського національного університету внутрішніх справ (Kharkiv National University of Internal Affairs Institutional Repository)

Вітаємо в інституційному репозитарії Харківського національного університету внутрішніх справ, який містить книги (монографії, підручники, навчальні посібники), наукові статті, звіти, автореферати дисертацій, дисертації, матеріали конференцій та періодичні видання ХНУВС у вільному доступі.

Communities in DSpace

Recently Added

 • Ніколайчук, О.; Nikolaychuk, O. (Jurnalul juridic national: teorie şi practică = Национальный юридический журнал: теория и практика. - 2018. - № 3, т. 2 (Iunie). - С. 126-128, 2018)
  У статті на основі аналізу наукової літератури досліджено поняття «сліди злочину» та «слідова картина злочину». Визначено слідову картину неналежного виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей. Виділено ...
 • Коломоєць, Н. В.; Kolomoiets, N. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4623-610X (Visegrad journal on human rights. – 2019. - № 1 (Vol. 1). - P. 60-65, 2019)
  У статті досліджуються питання забезпеченості прав дитини. Особлива увага приділяється юридичним гарантіям адміністративно-правового захисту прав неповнолітньої особи, оскільки саме вони пов'язані із правотворчою діяльністю ...
 • Коломоец, Н. В.; Kolomoiets, N. V.; Коломоєць, Н. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4623-610X (Legea si viata = Закон и Жизнь : междунар. науч.-практ. журн. – 2019. – № 3/2 (Martie). – P. 61-65, 2019)
  В статье детально рассмотрены основные (правовые и неправовые) формы деятельности субъектов административно-правовой защиты прав ребенка на Украине. В процессе исследования установлено, что ключевыми правовыми формами ...
 • Радченко, О. І.; Radchenko, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1572-8048 (Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми: тези доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 трав. 2019 р.). - Харків : ХНУВС, 2019. - С. 177-179, 2019)
  Тези доповіді присвячено питанню громадянства. Основну увагу акцентовано на змісті полігромадянства. Наголошується на перевагах й недоліках полігромадянства та загрозах, яке воно становить для національної безпеки нашої держави.
 • Коцан, І. Д.; Kotsan, I. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3839-9614 (Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми : тези доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 трав. 2019 р.). - Харків : ХНУВС, 2019. - С. 103-105, 2019)
  Звернуто увагу, що у 20-х роках ХХ століття одержали нормативне оформлення найважливіші напрямки адміністративної діяльності міліції. Намагаючись покласти на міліцію виконання тих або інших функцій, наркомат внутрішніх ...

View more