Інституційний Репозитарій Харківського національного університету внутрішніх справ (Kharkiv National University of Internal Affairs Institutional Repository)

Вітаємо в інституційному репозитарії Харківського національного університету внутрішніх справ, який містить книги (монографії, підручники, навчальні посібники), наукові статті, звіти, автореферати дисертацій, дисертації, матеріали конференцій та періодичні видання ХНУВС у вільному доступі.

Communities in DSpace

Recently Added

 • Марчук, М. І.; Marchuk, M. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0217-478X (Устрій і завдання місцевого (територіального) самоврядування в Республіці Польща. Вісник Національного університету внутрішніх справ. 2004. № 25. С. 261-265., 2004)
  Досліджено досвід перетворень, які мали місце у Польщі, особливо щодо проведення демократичних реформ. Показані завдання й устрій місцевого (територіального) самоврядування в країні. Исследован опыт преобразований, которые ...
 • Соболєв, О. В.; Soboliev, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5720-7844 (Підприємництво, господарство і право. - 2018. - № 12. - С. 75-79, 2018)
  У статті розглянуто любов як морально-правову категорію приватного права. Доведено, що правове значення любові потенційно може виявлятися в цивільних правовідносинах, пов’язаних із визнанням судом особи обмежено дієздатною ...
 • Марчук, М. І.; Marchuk, M. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0217-478X (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Вип. 26. - С. 216-222, 2004)
  Під час дослідження процесу еволюції адміністративно-територіальної організації Республіки Польща з'ясовано основні детермінанти, що вплинули на перебіг змін; з'ясовані хронологічні рамки та здійснено періодизацію; визначено ...
 • Марчук, M. I.; Marchuk, M. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0217-478X (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Вип. 34. - С. 71-77, 2006)
  Розглянуто особливості передачі майна органами державної влади одиницям територіального самоврядування Республіки Польща в результаті проведення самоврядних реформ 1990-1998 рр.
 • Кононенко, О. Ю.; Kononenko, O. Yu. (Харків, 2018)
  У дослідженні доведено, що у правовому регулюванні трудових і пов’язаних із ними відносин категорія «справедливість» застосовується у двох основних значеннях, як-от: а) основна мета, яку прагне досягти нормотворець у ...

View more