Інституційний Репозитарій Харківського національного університету внутрішніх справ (Kharkiv National University of Internal Affairs Institutional Repository)

Вітаємо в інституційному репозитарії Харківського національного університету внутрішніх справ, який містить книги (монографії, підручники, навчальні посібники), наукові статті, звіти, автореферати дисертацій, дисертації, матеріали конференцій та періодичні видання ХНУВС у вільному доступі.

Фонди

Recently Added

 • Чалий, Ю. І.; Chaliy, Y. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3641-0760 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2014. – № 3 (66). – С. 197-202, 2014)
  Розглянуто цивілістичну проблему щодо можливості кваліфікації відносин з виховання як предмета цивільного права. Зазначено, що де-факто відносини з виховання є елементом змістовної поведінки виконавця (навчального закладу) ...
 • Сліпченко, С. О.; Slipchenko, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8891-7152 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2014. – № 3 (66). – С. 187-196, 2014)
  У науці визначення кола підстав зміни особистих немайнових правовідносин досить абстрактне та неповне. Подібні абстрактність і неповнота призводять до зниження ефективності правового регулювання особистих немайнових ...
 • Бабенко, А. О.; Babenko, A. O. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2014. – № 3 (66). – С. 203-210, 2014)
  Розглянуто юридичні гарантії дотримання трудових прав громадян. Відзначено, що сьогодні чинне національне законодавство передбачає доволі місткий перелік трудових прав громадян та гарантій їх захисту. Вказано, що переважна ...
 • Перепелиця, М. М.; Perepelytsia, M. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5066-0726 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2014. – № 3 (66). – С. 95-102, 2014)
  З урахуванням чинного та перспективного вітчизняного та зарубіжного законодавства проведено компаративний аналіз оперативного опитування як елемента системи оперативно-розшукової діяльності. Проаналізовано повноваження ...
 • Козленко, О. О.; Kozlenko, O. O. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2014. – № 3 (66). – С. 59-66, 2014)
  Розглянуто проблеми боротьби з дитячою порнографією в мережі Інтернет. Здійснено порівняльно-правовий аналіз міжнародного та національного законодавства в цій сфері. Досліджено особливості законодавства США, Великобританії, ...

View more