Інституційний Репозитарій Харківського національного університету внутрішніх справ (Kharkiv National University of Internal Affairs Institutional Repository)

Вітаємо в інституційному репозитарії Харківського національного університету внутрішніх справ, який містить книги (монографії, підручники, навчальні посібники), наукові статті, звіти, автореферати дисертацій, дисертації, матеріали конференцій та періодичні видання ХНУВС у вільному доступі.

Communities in DSpace

Recently Added

 • Джафарова, О.В.; Джафарова, Е.В.; Dzhafarova, O.V.; Dzhafarova, Olena; ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-4201-0218; Scopus author ID https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57209693214; ResearcherID: http://www.researcherid.com/rid/AAG-1418-2019 (Харківський національний університет внутрішніх справ: 25 років досвіду та погляд у майбутнє (1994–2019 рр.) : зб. тез доп. на міжнар. наук.-практ. конф. до 25-річчя створення ун-ту, Харків, 22 листоп. 2019 р. Харків, 2019. С. 152-153., 2019)
  В тезах дозвільну діяльність варто розглянуто як один із основних правових інструментаріїв держави, який застосовується для забезпечення балансу (погодження) індивідуальних, групових та національних інтересів при збереженні ...
 • Джафарова, О.В.; Джафарова, Е.В.; ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-4201-0218; ResearcherID: http://www.researcherid.com/rid/AAG-1418-2019; Scopus author ID https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57209693214; Dzhafarova, O.V. (Правова доктрина: міжнародний досвід та практична реалізація в Україні. матер. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Маріуполь, 22 трав. 2019 р). Маріуполь, 2019. С. 468-471, 2019)
  В тезах доведено, що під контрольно-наглядовою діяльністю органів Національної поліції слід розуміти урегульованість нормами адміністративно-процесуального права діяльність органів Національної поліції, спрямована на ...
 • Джафарова, О.В.; Джафарова, Е.В.; Dzhafarova, O.V.; Dzhafarova, Olena; ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-4201-0218; ResearcherID: http://www.researcherid.com/rid/AAG-1418-2019; Scopus author ID https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57209693214 (Сучасна європейська поліцеїстика та можливості її використання в діяльності Національної поліції України: матер. міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 11 квіт. 2019 р). Х.: ХНУВС, 2019. С. 100-101, 2019)
  В тезах доведено, що в залежності від рівня виникнення корупційних ризиків під час проходження служби в поліції слід виокремлювати: корупційні ризики на рівні нормативно-правового регулювання діяльності органів поліції; ...
 • Джафарова, О.В.; Джафарова, Е.В.; Dzhafarova, O.V.; Dzhafarova, Olena; ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-4201-0218; Scopus author ID https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57209693214; ResearcherID: http://www.researcherid.com/rid/AAG-1418-2019 (Наукові записки. Серія : Право. 2020. Випуск 8. Кропивницький, 2020. С. 46-51. DOI https://doi.org/10.36550/2522-9230.2020.8.10, 2020)
  Питання ефективності правового регулювання відносин щодо надання публічних послуг сервісними центрами МВС є на сьогодні актуальною та одним із напрямків започаткованих Президентом України реформ, спрямованих на демократизацію ...
 • Джафарова, О.В.; Джафарова, Е.В.; Dzhafarova, O.V.; Dzhafarova, Olena; ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-4201-0218; ResearcherID: http://www.researcherid.com/rid/AAG-1418-2019; Scopus author ID https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57209693214 (Asia Life Sciences Supplement. 2019. № 21 (2). Р. 21-44.(SCOPUS)., 2019)
  The scientific work of law students is an integral part of the educational process in institutions of higher education. The research skills are important for law students in view of the fact that in their professional ...

View more

Search DSpace

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds