Інституційний Репозитарій Харківського національного університету внутрішніх справ (Kharkiv National University of Internal Affairs Institutional Repository)

Вітаємо в інституційному репозитарії Харківського національного університету внутрішніх справ, який містить книги (монографії, підручники, навчальні посібники), наукові статті, звіти, автореферати дисертацій, дисертації, матеріали конференцій та періодичні видання ХНУВС у вільному доступі.

Фонди

Recently Added

 • Носач, І. В.; Nosach, I. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0637-7840; Бондаренко, Л. Ф.; Bondarenko, L. F.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6030-5530; Водолазська, Н. В.; Vodolazska, N. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2990-0980; Старчик, Н. В.; Starczyk, N. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2514-4348 (Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. - 2018. - Том 29 (68). - № 4. - С. 104 -108, 2018)
  У статті окреслено сутність інновацій та інноваційної діяльності на авіапідприємствах. Систематизовано теоретичні положення щодо інноваційної діяльності авіапідприємства та його економічного механізму. Охарактеризовано ...
 • Бондаренко, Л. Ф.; Bondarenko, L. F.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6030-5530; Водолазська, Н. В.; Vodolazska, N. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2990-0980; Бондарець, О. М.; Bondarets, О. М.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5294-0155 (Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. - 2018. - Том 29 (68). - № 3. - С. 135-140, 2018)
  У статті узагальнено досвід інших країн стосовно прибуткового податку. Досліджено його значення в регулюванні соціально-економічних процесів. Проаналізовано сутність податкової знижки з ПДФО. Розглянуті позитивні аспекти ...
 • Хиль, Л. П.; Khyl, L. P.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1047-9540; Бондаренко, Л. Ф.; Bondarenko, L. F.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6030-5530 (Вісник східноєвропейського університету економіки і менеджменту. - 2018. - № 1(24). - С. 87-94, 2018)
  У статті узагальнено досвід країн ЄС з формування та подання звітності з індивідуального прибуткового податку та соціальних внесків, проаналізовано законодавство України щодо обліку податку з доходів фізичних осіб та єдиного ...
 • Хиль, Л. П.; Khyl, L. P.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1047-9540; Водолазська, Н. В.; Vodolazska, N. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2990-0980; Бондарець, О. М.; Bondarets, О. М.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5294-0155 (Бізнес Інформ. - 2018. - № 10. - С. 273-278, 2018)
  Вибір концепції регулювання аудиторської діяльності ґрунтується на визначенні особливостей держави або професійних організацій у здійсненні заходів з організації аудиторської діяльності, регулювання діяльності суб’єктів ...
 • Полтавець, Л. Л.; Poltavets, L. L.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8706-1329; Researcher ID:H-2298-2018 (Статистика України. – 2015. – № 3. – С. 37-44, 2015)
  У статті обґрунтовано використання методів кластерного аналізу при дослідженні енергоспожи­вання на регіональному рівні. З використанням агломеративної та дивізимної процедури кластеризації виділено три групи регіонів ...

View more

Пошук

Перегляд

Мій профіль

Discover

RSS Feeds