Інституційний Репозитарій Харківського національного університету внутрішніх справ (Kharkiv National University of Internal Affairs Institutional Repository)

Вітаємо в інституційному репозитарії Харківського національного університету внутрішніх справ, який містить книги (монографії, підручники, навчальні посібники), наукові статті, звіти, автореферати дисертацій, дисертації, матеріали конференцій та періодичні видання ХНУВС у вільному доступі.

Communities in DSpace

Recently Added

 • Завальний, М. В.; Zavalny, M. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4191-061X (Правовий часопис Донбасу. – 2018. – № 1 (62). – С. 114-119, 2018)
  У статті розглянуто загальні та спеціальні принципи взаємодії державних та недержавних суб’єктів право охорони. Зауважено, що зазначені принципи обумовлюють цілі, завдання, характер та види заходів, коло суб’єктів та ...
 • Завальний, М. В.; Zavalny, M. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4191-061X; ResearcherID: D-1788-2016 (Форум права. – 2013. – № 2. – С. 140–146, 2013)
  Розглядаються проблемні питання законодавчого регулювання електронної торгівлі в Україні. На підставі аналізу торгового законодавства окремих зарубіжних країн та власного досвіду діяльності в сфері застосування норм ...
 • Бандурка, О. М.; Bandurka, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0240-5517; Ковальов, Є. В.; Kovalov, Ye. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8761-1071; Садиков, М. А.; Sadykov, M. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1249-2359; Маковоз, О. С.; Makovoz, О. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8728-1500 (Харків : ХНУВС, 2017. – 190 с., 2017)
  Навчальний посібник підготовлено згідно з програмою нормативної дисципліни «Економіка підприємства», яка є фундаментальною для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. У навчальному посібнику ...
 • Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639; ResearcherID: B-9017-2018 (Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 4. – С. 219-224, 2010)
  Розглянуто питання щодо необхідності створення регіонального міжнародного миротворчого центру з підготовки спеціальних поліцейських підрозділів для виконання миротворчих місій за світовими стандартами.
 • Пономарьов, С. П.; Ponomarov, S. P. (Форум права. - 2018. - № 2. - С. 109–114, 2018)
  Висвітлюється питання реформування законодавчої бази сектору безпеки України. Зазначено про необхідність використання та запровадження міжнародного досвіду у вказаній сфері. До основних основні видів внутрішньої та зовнішньої ...

View more

Search DSpace

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds