Інституційний Репозиторій Харківського національного університету внутрішніх справ (Kharkiv National University of Internal Affairs Institutional Repository)

Вітаємо в інституційному репозиторії Харківського національного університету внутрішніх справ, який містить книги (монографії, підручники, навчальні посібники), наукові статті, звіти, автореферати дисертацій, дисертації, матеріали конференцій та періодичні видання ХНУВС у вільному доступі.

Communities in DSpace

Recently Added

 • Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639 (Юридичні науки: проблеми та перспективи. Матеріали ІІ Міжнар. Наук.-практ. конф. (м. Ужгород, 12-13 груд. 2014 р.). – Херсон : Видавн. дім «Гельветика», 2014. – С. 102-106, 2014)
  Автором розглянуто основні напрями державної політики у сфері оборони в Україні в сучасних умовах. Зазначено основні функції держави, що виконуються Україною у процесі забезпечення обороноздатності і життєдіяльності держави.
 • Ломакіна, А. А.; Lomakina, A. A.; Ломакина, А. А. (Харків, 2017)
  Дисертацію присвячено дослідженню кримінологічних особливостей злочинів проти інтелектуальної власності та кримінологічних засад запобігання цим злочинам. Проаналізовано вітчизняний історичний досвід кримінально-правової охорони ...
 • Бурдін, М. Ю.; Burdin, M. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5560-1848; Гавриленко, О. А.; Gavrylenko, O. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5554-4919; Коцан, І. Д.; Kotsan, I. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3839-9614; Логвиненко, Є. С.; Lohvynenko, Y. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7687-843X; Логвиненко, І. А.; Lohvinenko, I. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1505-441 (Харків : ФОП Бровін О.В., 2017. – 444 с., 2017)
  Навчальний посібник призначений для підготовки до семінарських занять з навчального курсу «Історія держави і права України» – обов’язкової дисципліни у вищих навчальних закладах юридичного профілю. Книга містить плани ...
 • Романенко, М. В.; Romanenko, M. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3469-2119 (Право.ua. – 2016. – № 2. – С. 74-77, 2016)
  У статті розглядається система органів поліції як складова правової держави, аналізується поняття і сутність правової держави і місце та роль у ній поліції, напрямки подальшого розвитку поліції шляхом реформування.
 • Джафарова, О. В.; Dzhafarova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4201-0218 (Право і безпека. – 2013. – № 1 (48). – С. 62-66, 2013)
  Обґрунтовано позицію, згідно з якою одним із дієвих засобів забезпечення зовнішньоекономічної діяльності держави є дозвільна діяльність, запроваджена з метою захисту життя, здоров’я та майна громадян і навколишнього ...

View more

Search DSpace

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds