Інституційний Репозитарій Харківського національного університету внутрішніх справ (Kharkiv National University of Internal Affairs Institutional Repository)

Вітаємо в інституційному репозитарії Харківського національного університету внутрішніх справ, який містить книги (монографії, підручники, навчальні посібники), наукові статті, звіти, автореферати дисертацій, дисертації, матеріали конференцій та періодичні видання ХНУВС у вільному доступі.

Фонди

Recently Added

 • Ніколайчук, О.; Nikolaychuk, O. (Jurnalul juridic national: teorie şi practică = Национальный юридический журнал: теория и практика. - 2018. - № 3, т. 2 (Iunie). - С. 126-128, 2018)
  У статті на основі аналізу наукової літератури досліджено поняття «сліди злочину» та «слідова картина злочину». Визначено слідову картину неналежного виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей. Виділено ...
 • Коломоєць, Н. В.; Kolomoiets, N. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4623-610X (Visegrad journal on human rights. – 2019. - № 1 (Vol. 1). - P. 60-65, 2019)
  У статті досліджуються питання забезпеченості прав дитини. Особлива увага приділяється юридичним гарантіям адміністративно-правового захисту прав неповнолітньої особи, оскільки саме вони пов'язані із правотворчою діяльністю ...
 • Коломоец, Н. В.; Kolomoiets, N. V.; Коломоєць, Н. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4623-610X (Legea si viata = Закон и Жизнь : междунар. науч.-практ. журн. – 2019. – № 3/2 (Martie). – P. 61-65, 2019)
  В статье детально рассмотрены основные (правовые и неправовые) формы деятельности субъектов административно-правовой защиты прав ребенка на Украине. В процессе исследования установлено, что ключевыми правовыми формами ...
 • Радченко, О. І.; Radchenko, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1572-8048 (Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми: тези доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 трав. 2019 р.). - Харків : ХНУВС, 2019. - С. 177-179, 2019)
  Тези доповіді присвячено питанню громадянства. Основну увагу акцентовано на змісті полігромадянства. Наголошується на перевагах й недоліках полігромадянства та загрозах, яке воно становить для національної безпеки нашої держави.
 • Коцан, І. Д.; Kotsan, I. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3839-9614 (Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми : тези доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 трав. 2019 р.). - Харків : ХНУВС, 2019. - С. 103-105, 2019)
  Звернуто увагу, що у 20-х роках ХХ століття одержали нормативне оформлення найважливіші напрямки адміністративної діяльності міліції. Намагаючись покласти на міліцію виконання тих або інших функцій, наркомат внутрішніх ...

View more

Пошук

Перегляд

Мій профіль

Discover

RSS Feeds