Інституційний Репозиторій Харківського національного університету внутрішніх справ (Kharkiv National University of Internal Affairs Institutional Repository)

Вітаємо в інституційному репозиторії Харківського національного університету внутрішніх справ, який містить книги (монографії, підручники, навчальні посібники), наукові статті, звіти, автореферати дисертацій, дисертації, матеріали конференцій та періодичні видання ХНУВС у вільному доступі.

Фонди

Recently Added

 • Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639 (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2017. - № 1 (15). - С. 100-108, 2017)
  У статті проаналізовано вірогідні загрози публічній безпеці в Україні. Виокремлено та охарактеризовано п’ять основних груп загроз публічній безпеці: політичні, природничі, техногенні, антропогенні, криміногенні. ...
 • Шевчук, Т. А.; Shevchuk, T. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0162-7011 (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2017. - № 1 (15). - С. 109-116, 2017)
  У статті розглянуто деякі теоретичні аспекти віктимності жертв втягнення в заняття проституцією, а також досліджено окремі елементи структури особи жертви з точки зору об’єктивних та суб’єктивних умов вчинення щодо них ...
 • Олішевський, О. В.; Olishevskyi, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1102-0675 (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2017. - № 1 (15). - С. 117-125, 2017)
  Удосконалено дефініцію поняття «публічні заклики до агресивної війни або до розв’язування воєнного конфлікту». З позицій кримінального права та кримінології визначено інформацію, що містить пропаганду війни. Здійснено її ...
 • Даль, А. Л.; Dal, A. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2775-2523; Абламський, С. Є.; Ablamskiy, S. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4716-3985; Юхно, О. О.; Yukhno, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4771-0531 (Харків : ХНУВС ; Панов, 2017. – 238 с., 2017)
  Монографію присвячено комплексному вивченню теоретичних, законодавчих і прикладних питань, пов’язаних із застосуванням тримання під вартою в кримінальному провадженні. У роботі розглянуто теоретико-методологічні основи ...
 • Орлов, Ю. В.; Orlov, Y. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1981-0794 (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2017. - № 1 (15). - С. 126-136, 2017)
  Проаналізовано кримінально-правові та кримінологічні засади визнання Україною юрисдикції Міжнародного кримінального суду. Виявлено зміни в елементах кримінально-правових відносин у зв’язку з таким визнанням, надано їх ...

View more

Пошук

Перегляд

Мій профіль

Discover

RSS Feeds