Інституційний Репозитарій Харківського національного університету внутрішніх справ (Kharkiv National University of Internal Affairs Institutional Repository)

Вітаємо в інституційному репозитарії Харківського національного університету внутрішніх справ, який містить книги (монографії, підручники, навчальні посібники), наукові статті, звіти, автореферати дисертацій, дисертації, матеріали конференцій та періодичні видання ХНУВС у вільному доступі.

Фонди

Recently Added

 • Моргунов, О. А.; Morgunov, O. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2259-3620 (Науковий вісник публічного та приватного права. – 2019. – Вип. 2, т. 2. – С. 106-111, 2019)
  У статті визначено співвідношення понять державне управління, публічне управління, публічне адміністрування та встановлено їх місце в категоріально-понятійному апараті сучасної науки адміністративного права України. ...
 • Маслова, Н. Г.; Maslova, N. H. (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2019. – Спец. вип. – С.106-113, 2019)
  Проаналізовано загальну проблематику детермінації фонових для злочинності явищ, а також окремих факторів їх відтворення в контексті ситуації в сучасній Україні. This article analyzes the general problem of determination ...
 • Перепелиця, М. М.; Perepelytsia, M. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5066-0726; ResearcherID: J-6767-2016; Бойчук, Д.; Boichuk, D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2486-5776 (Актуальні проблеми правознавства. - 2019. - № 3 (19). - С. 113-120, 2019)
  Проведено правовий та науковий аналіз особливостей набуття правового статусу особою, зниклою безвісти. Розглянуто законодавчі, наукові визначення «особи, зниклої безвісти» та запропоновано власне визначення.
 • Авдєєв, О. О.; Avdeiev, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4203-8165; Шевелев, К. Є.; Shevelev, K. Ye.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3501-5021 (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2019. – Спец. вип. – С.114-120, 2019)
  Розкривається значення одного з найважливіших принципів правосуддя – презумпції невинуватості. Проводиться дослідження походження цього принципу як в історичному, так і в практичному аспектах. Окремо розглядається ...
 • Бакумов, О. С.; Bakumov, O. S.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4003-1974 (Науковий вісник публічного та приватного права. – 2019. – Вип. 2, т. 1. – С. 3-11, 2019)
  Стаття присвячена дослідженню особливостей інституту юридичної відповідальності держави в контексті юридичних позицій Конституційного Суду України. Визначена ключова роль КСУ в інституційному механізмі, що забезпечує ...

View more

Пошук

Перегляд

Мій профіль

Discover

RSS Feeds