Інституційний Репозитарій Харківського національного університету внутрішніх справ (Kharkiv National University of Internal Affairs Institutional Repository)

Вітаємо в інституційному репозитарії Харківського національного університету внутрішніх справ, який містить книги (монографії, підручники, навчальні посібники), наукові статті, звіти, автореферати дисертацій, дисертації, матеріали конференцій та періодичні видання ХНУВС у вільному доступі.

Communities in DSpace

Recently Added

 • Пабат, О. В.; Pabat, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9237-6344 (Право і безпека. – 2014. – № 3 (54). – С. 71-75, 2014)
  Визначено головні завдання при внесенні змін у податкову систему України, акцентовано увагу на проблемах функціонування існуючої системи, зроблено відповідні висновки. Проаналізовано останні кроки у сфері лібералізації ...
 • Степанюк, Р. Л.; Stepaniuk, R. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8201-4013 (Право і безпека. – 2014. – № 3 (54). – С. 156-160, 2014)
  Здійснено аналіз наукових підходів до класифікації окремих криміналістичних методик розслідування злочинів. Особливу увагу звернуто на диференціацію та класифікацію методико-криміналістичних рекомендацій із розслідування ...
 • Єрохін, В. В.; Yerokhin, V. V.; Юхно, О. О.; Yukhno, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4771-0531 (Право і безпека. - 2014. - № 4 (55). - С. 109-113, 2014)
  З урахуванням чинного кримінального процесуального законодавства України та практики його застосування розглянуто особливості участі захисника у кримінальному провадженні. Зосереджено увагу на статусі та процесуальних ...
 • Греченко, В. А.; Grechenko, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6046-0178 (Право і безпека. - 2014. - № 4 (55). - С. 7-11, 2014)
  Розглянуто розвиток досліджень з історії діяльності міліції в добу непу в працях істориків 50–80-х років ХХ ст., проаналізовано основні публікації з цієї тематики, визначено основні тенденції в розвитку історіографії цього ...
 • Міністерство освіти і науки України; Департамент освіти Харківської міської ради; Irbit National University (Jordan); Беларускі дзяржаўны эканамічны ўніверсітэт (Рэспубліка Беларусь); Universitatea de Stat din Comrat (Republică Moldova); Харківський національний університет внутрішніх справ; ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Харківський національний університет будівництва та архітектури (Харків: ХНУБА, 2018. – 316 с., 2018-02-20)
  Доповіді науково-методичної конференції містять результати досліджень відносно сучасного стану та перспектив розвитку європейських освітніх систем за основними напрямами: кадровий потенціал освітніх систем; методичні ...

View more

Search DSpace

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds