Інституційний Репозитарій Харківського національного університету внутрішніх справ (Kharkiv National University of Internal Affairs Institutional Repository)

Вітаємо в інституційному репозитарії Харківського національного університету внутрішніх справ, який містить книги (монографії, підручники, навчальні посібники), наукові статті, звіти, автореферати дисертацій, дисертації, матеріали конференцій та періодичні видання ХНУВС у вільному доступі.

Фонди

Recently Added

 • Бондарець, О. М.; Bondarets, О. M.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5294-0155; Бондаренко, Л. Ф.; Bondarenko, L. F.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6030-5530; Водолазська, Н. В.; Vodolazska, N. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2990-0980; Хиль, Л. П.; Khyl, L. P.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1047-9540 (Бізнес Інформ. - 2018. - № 8. - С. 153-157, 2018)
  Досліджено ролі платіжних карток у системі безготівкових розрахунків України. Проаналізовано ринок платіжних карток України. Виділено переваги використання платіжної картки. Розглянуто основні проблеми розвитку українського ...
 • Давидов, С. В.; Davydov, S. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 1 (52). – С. 354-358, 2011)
  Розглянуто проблемні питання діяльності прокуратури із запобігання злочинам проти трудових прав. Some issues of prosecution activity in prevention of crimes against labour rights are considered. Рассмотрены проблемные ...
 • Панова, І. В.; Panova, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4325-5428 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 1 (52). – С. 252-260, 2011)
  Здійснено аналіз сучасних підходів щодо визначення методів правового регулювання інформаційних правовідносин. The analysis of modern approaches in determining the methods of legal regulation of informational legal ...
 • Радько, Д. В.; Radko, D. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 1 (52). – С. 227-235, 2011)
  Проаналізовано охоронні правовідносини, в яких безпосередньо беруть участь фінансові компанії під час своєї діяльності, уточнено термінологію з досліджуваних питань, охарактеризовано склад охоронних правовідносин, ...
 • Шахова, О. Г.; Shakhova, O. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7860-6972 (Харків: Контраст, 2019. – 116 с., 2019)
  Навчальний посібник висвітлює сучасні уявлення вітчизняних і зарубіжних психологів про характер і зміст процесу соціалізації, механізми формування соціальної поведінки особистості та соціальний розвиток особистості. Посібник ...

View more

Пошук

Перегляд

Мій профіль

Discover

RSS Feeds