Інституційний Репозитарій Харківського національного університету внутрішніх справ (Kharkiv National University of Internal Affairs Institutional Repository)

Вітаємо в інституційному репозитарії Харківського національного університету внутрішніх справ, який містить книги (монографії, підручники, навчальні посібники), наукові статті, звіти, автореферати дисертацій, дисертації, матеріали конференцій та періодичні видання ХНУВС у вільному доступі.

Communities in DSpace

Recently Added

 • Мандрика, Л. М.; Mandryka, L. M.; Зайцев, О. Л.; Zaitsev, O. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9530-3941 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 3 (46). - С. 203-207, 2009)
  Визначено основні засади права власності об’єднань громадян. Перераховано основні прававомочності об’єднань громадян як власника майна. Определены основные начала права собственности объединений граждан. Перечислены ...
 • Фокша, Л. В. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 3 (46). - С. 196-202, 2009)
  Розглянуто основні положення здійснення зовнішніх запозичень місцевими органами влади, визначено поняття облігацій зовнішніх місцевих позик, проаналізовано нормативні акти, що регулюють питання здійснення зовнішніх ...
 • Карчевський, К. А.; Karchevsky, K. A. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 3 (46). - С. 187-196, 2009)
  Розглянуто питання загальної характеристики значного правочину акціонерного товариства, висвітлено етапи становлення цього правового інституту, здійснено порівняння вітчизняного та російського акціонерного законодавства. ...
 • Большаков, Є. В.; Bolshakov, Ye. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 3 (46). - С. 77-82, 2009)
  Розглянуто проблему надання слідчому права оскарження рішень судді, постановлених у порядку судового контролю на досудовому слідстві. Рассмотрена проблема предоставления следователю права обжалования решений судьи, ...
 • Прутяний, С. О.; Prutianyi, S. O. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 3 (46). - С. 63-69, 2009)
  Розглянуто основні кримінологічні ознаки таких найбільш небезпечних видів злочинності, якими є професійна, організована та рецидивна злочинність. Наголошено на тому, що, незважаючи на тісний зв'язок цих видів злочинності, вони ...

View more

Search DSpace

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds