Інституційний Репозитарій Харківського національного університету внутрішніх справ (Kharkiv National University of Internal Affairs Institutional Repository)

Вітаємо в інституційному репозитарії Харківського національного університету внутрішніх справ, який містить книги (монографії, підручники, навчальні посібники), наукові статті, звіти, автореферати дисертацій, дисертації, матеріали конференцій та періодичні видання ХНУВС у вільному доступі.

Фонди

Recently Added

 • Фомін, Г. Ф.; Fomin, H. F. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. – Вип. 42 - С. 253-259, 2008)
  Розглянута можливість залучення вільних грошових коштів юридичних та фізичних осіб які здійснюються банками шляхом виконання вкладних (депозитних операцій). Підкреслено що з метою зацікавлення у залученні якомога більшої ...
 • Молчанов, Р. Ю.; Molchanov, R. Yu. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. – Вип. 42 - С. 230-245, 2008)
  Проведено історико-теоретичний аналіз розвитку права на ім’я, що надає можливість встановити тенденції, спрямування розвитку цього інституту та його особливості. Аналіз даної теми дає змогу належним чином урегулювати ...
 • Сапейко, Л. В.; Sapeiko, L. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. – Вип. 42 - С. 233-239, 2008)
  Приділена увага проблемам, пов’язаним із розглядом справ про стягнення аліментів на дітей та проаналізовані особливості таких справ. Уделено внимание проблемам, связанным с рассмотрением дел о взыскании алиментов на детей ...
 • Петрова, І. А.; Petrova, I. A. (Право і безпека. - 2009. - №4 (31). - С. 154-158., 2009)
  Визначено, що основними забруднювачами навколишнього середовища є підприємства промисловості, комунального господарства і транспорт. Для вирішення цих проблем в Україні виділено три механізми реалізації еколого-економічної ...
 • Мічурін, Є. О.; Michurin, Ye. O. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. – Вип. 42 - С. 227-233, 2008)
  Проаналізовано існуючі підходи до обмежень майнових прав фізичних осіб у правовій державі й особливості їх правового регулювання та обґрунтування існування таких обмежень. Виявлено детермінізм обмежень майнових прав фізичних ...

View more