Інституційний Репозитарій Харківського національного університету внутрішніх справ (Kharkiv National University of Internal Affairs Institutional Repository)

Вітаємо в інституційному репозитарії Харківського національного університету внутрішніх справ, який містить книги (монографії, підручники, навчальні посібники), наукові статті, звіти, автореферати дисертацій, дисертації, матеріали конференцій та періодичні видання ХНУВС у вільному доступі.

Communities in DSpace

Recently Added

 • Бобро, Н. В.; Bobro, N. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8350-3695 (Право і Безпека. - 2009. - № 1. - С. 241-244, 2009)
  У статті проводиться теоретичний аналіз основних підходів до вивчення поняття «соціальний капітал» як однієї з найважливіших категорій суспільних наук. Характеризується соціально-антропологічний, соціологічний, ...
 • Бевзенко, В. М.; Bevzenko, V. M. (Право і Безпека. - 2009. - № 1. - С. 6-12, 2009)
  Зроблено висновок щодо сутності публічно-правових відносин. Проаналізовано такі складові публічно-правових відносин, як суб’єкт та об’єкт. Охарактеризовано метод правового регулювання публічно-правових відносин. Доводиться, ...
 • Передерій, О. С.; Perederii, O. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4898-876X (Право і Безпека. - 2009. - № 3. - С. 14-18, 2009)
  На основі теоретичного аналізу положень базових актів Європейського Союзу розкрито сутність основних організаційно-правових форм співробітництва поліцейських органів держав-членів співдружності. На основе теоретического ...
 • Кириченко, В. Є.; Kyrychenko, V. Ye.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5497-907X (Право і Безпека. - 2008. - № 2, т. 7. - С. 131-137, 2009)
  У статті піддається аналізу досвід діяльності Селянського поземельного банку в правовому полі положення 1882 р. Приділяється увага питанню періодизації історії кредитної установи. Розглядається механізм залучення коштів ...
 • Безпалова, О. І.; Bezpalova, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2886-695X; ResearcherID: J-7221-2016; Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010; ResearcherID: I-5612-2016; Войціховський, А. В.; Voytsihovskyi, A. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5629-8852; Гудзь, Т. І.; Gudz, T. I.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6950-6136; Носов, В. В.; Nosov, V. V.; ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-7848-6448; ResearcherID: J-6833-2016; Харченко, С. В.; Kharchenko, S. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5149-7892; Панова, О. О.; Panova, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3533-5076; Онищенко, Ю. М.; Onyshchenko, Y. М.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7755-3071; ResearcherID J-6857-2016; Селюков, В. С.; Seliukov, V. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6690-6484; Коломієць, С. В.; Kolomiiets, S. V.; Варунц, Л. Д.; Varunts, L. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0024-385X; Логвиненко, Є. С.; Lohvynenko, Y. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7687-843X; Філіпська, Н. О.; Filipska, N. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9558-9422 (Харків, 2019. - 132 с., 2019)
  У посібнику розкрито основні напрями підвищення кваліфікації працівників органів та підрозділів Національної поліції України на сучасному етапі. Особливу вагу приділено питанням забезпечення прав людини та основам ...

View more