Інституційний Репозитарій Харківського національного університету внутрішніх справ (Kharkiv National University of Internal Affairs Institutional Repository)

Вітаємо в інституційному репозитарії Харківського національного університету внутрішніх справ, який містить книги (монографії, підручники, навчальні посібники), наукові статті, звіти, автореферати дисертацій, дисертації, матеріали конференцій та періодичні видання ХНУВС у вільному доступі.

Communities in DSpace

Recently Added

 • Будзан, Л. Д.; Budzan, L. D. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 4 (47). - С. 178-183, 2009)
  Розглянуто представництво в адміністративному судочинстві як форма захисту прав, свобод та інтересів громадян. Визначено категорію «право на захист». Рассмотрено представительство в административном судопроизводстве как ...
 • Третьякова, М. В.; Tretiakova, М.V.; URI: http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/2369 (Право і безпека. -2008. - №1. -т. 7 . - С.- 39 -42, 2008)
  Розглянуто теоретичні питання сутності механізму реалізації прав та свобод об'єктів кримінально-процесуальної діяльності як одного з етапів забезпечення прав та свобод людини в кримінальному процесі України. Рассмотрены ...
 • Музичук, О. М.; Muzychuk, O. M; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8367-2504; URI: http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/5972 (Право і безпека. -2008. - №1. - т. 7 . - С.- 50 - 54, 2008)
  Розглянуто проблемні питання кадрової роботи як одного з напрямків роботи з персоналом ОВС, у зв 'язку з чим запропоновано заходи з удосконалення підготовки кадрів для ОВС та покращення матеріальнотехнічного і соціального ...
 • Покришка, В. О.; Pokryshka, V. O; URI: http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/2965 (Право і безпека. - 2008. - №1. - т. 7.- С.- 54 - 59, 2008)
  З огляду на певну дискусійність терміну «колективні трудові правовідносини» та багатозначність терміну «соціальне партнерство», пропонується як альтернатива термін „ взаємодія організацій працівників та роботодавців» Given ...
 • Колотік, А. С.; Kolotik, A. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1289-7172; (Право і безпека. - 2008. - № 1. - т. 7 . - С.- 59 - 65, 2008)
  Приділена увага законотворчій та правозастосовчій практиці та розвідкам вітчизняної юридичної науки з проблем дотримання соціально-економічних прав людини, зокрема, права на соціальне забезпечення, складовим якого є право ...

View more