Інституційний Репозитарій Харківського національного університету внутрішніх справ (Kharkiv National University of Internal Affairs Institutional Repository)

Вітаємо в інституційному репозитарії Харківського національного університету внутрішніх справ, який містить книги (монографії, підручники, навчальні посібники), наукові статті, звіти, автореферати дисертацій, дисертації, матеріали конференцій та періодичні видання ХНУВС у вільному доступі.

Фонди

Recently Added

 • Перова, О. В.; Perova, O. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. – Вип. 42 - С. 268-274, 2008)
  Розглянуто сутність свободи договору в цивільному обороті. Доведено що обмеження свободи договору, як законні так і позазаконні, повинні відповідати вимогам справедливості як вищій соціальній цінності. Рассмотрены сущность ...
 • Сафонов, Д. А.; Safonov, D. A. (Право і безпека. - 2009. - №4 (31). - С. 130-134., 2009)
  На основі вивчення слідчо-судової практики запропоновано криміналістичну характеристику злочину, передбаченого ст. 297 КК України «Наруга над могилою». На основе изучения следственно-судебной практики предложена ...
 • Пушкаренко, П. І.; Pushkarenko, P. I. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. – Вип. 42 - С. 259-268, 2008)
  Розглянуті питання удосконалення й модернізація навчального процесу, зокрема лекційних і семінарських занять, самостійної роботи та педагогічного контролю й оцінювання знань студентів на основі комплексного використання ...
 • Фомін, Г. Ф.; Fomin, H. F. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. – Вип. 42 - С. 253-259, 2008)
  Розглянута можливість залучення вільних грошових коштів юридичних та фізичних осіб які здійснюються банками шляхом виконання вкладних (депозитних операцій). Підкреслено що з метою зацікавлення у залученні якомога більшої ...
 • Молчанов, Р. Ю.; Molchanov, R. Yu. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. – Вип. 42 - С. 230-245, 2008)
  Проведено історико-теоретичний аналіз розвитку права на ім’я, що надає можливість встановити тенденції, спрямування розвитку цього інституту та його особливості. Аналіз даної теми дає змогу належним чином урегулювати ...

View more