Інституційний Репозитарій Харківського національного університету внутрішніх справ (Kharkiv National University of Internal Affairs Institutional Repository)

Вітаємо в інституційному репозитарії Харківського національного університету внутрішніх справ, який містить книги (монографії, підручники, навчальні посібники), наукові статті, звіти, автореферати дисертацій, дисертації, матеріали конференцій та періодичні видання ХНУВС у вільному доступі.

Communities in DSpace

Recently Added

 • Дубинін, О. А.; Dubynin, O. A. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Вип. 18. - С. 47-51, 2002)
  Розглянуто один з методів досліджен­ня механізму дорожньо-транспортної події під час проведення автотехнічної експертизи і одночасно засіб ілюстрації висновку експерта, застосування графічного моделювання. Надано класифікацію ...
 • Бевзенко, В. М.; Bevzenko, V. M. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Вип. 18. - С. 397-403, 2002)
  Досліджено проблему охорони та розвитку заповідників України, причини утворення ситуації, яка склалася навколо природно-заповідного фонду України. Забезпечення сталого соціально-економічного розвитку країни має супро­воджуватися ...
 • Сапейко, Л. В.; Sapeiko, L. V. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Вип. 18. - С. 332-335, 2002)
  Розглянуто право на аліменти повнолітніх непрацездатних дітей. У підставі алімент­ного обов'язку батьків стосовно їхніх неповнолітніх дітей та обов'язку утримання непрацездатних повнолітніх дітей лежить різний склад ...
 • Бєлоцерковець, О. В.; Bielotserkovets, O. V. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Вип. 18. - С. 328-332, 2002)
  Розглянуто правову природу відносин, що вини­кають при безготівкових розрахунках. Досліджено майнові зобов'язання, коли при безготівковихих перерахуваннях кре­дитор отримує такий вид майнових прав, як право вимоги до ...
 • Щербаковський, М. Г.; Shcherbakovskyi, M. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8413-9311; Щербаковский, М. Г. (Актуальні питання судової експертизи і криміналістики: мат. міжнарод. наук.-практ. конф., присвяч. 150-річчю з дня народження засл. проф. М. С. Бокаріуса (м. Харків, 18-19 квіт. 2019 р.). - Харків: ХНДІСЕ, 2019. - С. 38-40, 2019)
  В статье рассмотрено содержание предмета науки о судебной экспертизе (судебной экспертологии), ее структура. Автор доказывает, что предмет науки о судебной экспертизе включает общие теоретические и методические основы ...

View more