Інституційний Репозитарій Харківського національного університету внутрішніх справ (Kharkiv National University of Internal Affairs Institutional Repository)

Вітаємо в інституційному репозитарії Харківського національного університету внутрішніх справ, який містить книги (монографії, підручники, навчальні посібники), наукові статті, звіти, автореферати дисертацій, дисертації, матеріали конференцій та періодичні видання ХНУВС у вільному доступі.

Communities in DSpace

Recently Added

 • Музичук, О. М.; Muzychuk, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8367-2504 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 3 (50). – С. 155-161, 2010)
  Визначено ознаки контролю за діяльністю правоохоронних органів, сформульовано його поняття. Надано пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства з досліджуваних питань. Features of control after law-enforcment ...
 • Гетманець, О. П.; Hetmanets, O. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4826-5799 (Право і Безпека. - 2009. - № 3. - С. 91-95, 2009)
  Визначено, що методи бюджетного контролю, такі, як ревізія, перевірка та аудит – це спеціальні методи контролю, які здійснюються спеціальними методичними прийомами (контрольними заходами) на підставі загальнонаукових методів ...
 • Полтавець, Л. Л.; Poltavets, L. L.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8706-1329; Researcher ID:H-2298-2018 (Науковий вісник Національної академії статстики, обліку та аудиту. – 2011.– № 2 – С. 25-29, 2011)
  Розглянуто основні тенденції розвитку енергетики. Проведено аналіз наукових концепцій щодо забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів. Визначено основні цілі і завдання органів державної статистики в ...
 • Гетманець, О. П.; Hetmanets, O. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4826-5799 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 3 (50). – С. 227-233, 2010)
  Визначено колізії чинного законодавства щодо контрольних повноважень Державного казначейства України в бюджетному процесі. Надано пропозиції з удосконалення норм Бюджетного кодексу України щодо організації бюджетного ...
 • Соболєв, О. В.; Soboliev, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5720-7844 (Підприємництво, господарство і право. – 2020. – № 1. – С. 33-37, 2020)
  У статті розглядаються питання врахування медичних фобій у разі укладення договору про надання медичних послуг та їх юридичні наслідки. Звернено увагу, що цивільне законодавство виходить із того, що волевиявлення учасника ...

View more

Search DSpace

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds