Інституційний Репозитарій Харківського національного університету внутрішніх справ (Kharkiv National University of Internal Affairs Institutional Repository)

Вітаємо в інституційному репозитарії Харківського національного університету внутрішніх справ, який містить книги (монографії, підручники, навчальні посібники), наукові статті, звіти, автореферати дисертацій, дисертації, матеріали конференцій та періодичні видання ХНУВС у вільному доступі.

Фонди

Recently Added

 • Поліщук, Ю. О.; Polishchuk, Yu. O. (Право і Безпека. - 2009. - № 2. - С. 73-79., 2009)
  Досліджено проблему однозначної кваліфікації катування, яке заподіяло смерть; проведено розмежування понять «смерть» та «загибель»; обґрунтована позиція щодо наявності в складі катування такої особливо обтяжуючої обставини, ...
 • Ярошевська, Г. М.; Yaroshevska, H. M. (Право і Безпека. - 2009. - № 3. - С. 104-106, 2009)
  Розглянуто питання форми договору про оплатне надання юридичних послуг. Розгляд цього питання обумовлено відсутністю належної законодавчої регламентації цього питання, що породжує цілу низку проблем на практиці. Доведено, ...
 • Марченко, Р. В.; Marchenko, R. V. (Право і Безпека. - 2009. - № 3. - С. 100-103, 2009)
  Розглянуто проблеми інституту доказів в цивільному процесі. На підставі аналізу норм законодавства та теоретичних положень автором запропоновано виключити з переліку засобів доказування пояснення сторін, третіх осіб, їх ...
 • Абакумов, В. М.; Abakumov, V. M. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 3 (50). – С. 234-243, 2010)
  Дано характеристику основних форм та засобів ведення інформаційних війн як однієї із форм реалізації загроз інформаційній безпеці держави з метою вироблення технології захисту від таких війн. Characteristic to the main ...
 • Комзюк, А. Т.; Komziuk, A. T.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7377-9241 (Право і Безпека. - 2009. - № 2. - С. 64-68., 2009)
  У статті на основі чинного законодавства України та наукових розробок дано характеристику правового статусу експерта в адміністративному судочинстві В статье на основе действующего законодательства Украины и научных ...

View more

Пошук

Перегляд

Мій профіль

Discover

RSS Feeds