Інституційний Репозитарій Харківського національного університету внутрішніх справ (Kharkiv National University of Internal Affairs Institutional Repository)

Вітаємо в інституційному репозитарії Харківського національного університету внутрішніх справ, який містить книги (монографії, підручники, навчальні посібники), наукові статті, звіти, автореферати дисертацій, дисертації, матеріали конференцій та періодичні видання ХНУВС у вільному доступі.

Фонди

Recently Added

 • Іншин, М. І.; Inshyn, M. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2868-581X; URI: http://forumprava.pp.ua/ http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/2770 (Право і безпека. -2008. - №1. -т. 7 . - С.- 22 - 26, 2008)
  Метою цієї статті є уточнення сутності законності в діяльності ОВС. Наукова новизна статті полягає у тому, що у ній запропоновано нове визначення поняття законності в діяльності ОВС та виокремлено її особливості. The ...
 • Пушкаренко, П. І.; PUShKARENKO, P. I (Право і безпека. -2008. - №1. -т. 7 . - С.- 26 - 30, 2008)
  Подана загальна характеристика тінізації ринку землі, його господарсько-правових проблем, запропоновані основні шляхи організаційно-правового забезпечення формування та регулювання цивілізованого ринку землі. Представлена ...
 • Литвинов, О. М.; Lytvynov, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2952-8258 (Право і безпека. -2008. - №1. - т. 7.- С.- 31 - 34, 2008)
  Зроблено аналіз основних елементів механізму індивідуальної злочинної поведінки та визначенню основних умов їх структурування. Сделаны анализы основных элементов механизма индивидуального преступного поведения и определению ...
 • Кожевников, А. Ю.; Kozhevnikov, A. Yu. (Право і безпека. - 2009. - №4 (31). - С.13-19., 2009)
  Проаналізовано сучасний стан законодавчого врегулювання правового становища Президента України в частині наявних гарантій забезпечення належної реалізації наданих йому повноважень, складником яких є імунітет глави держави. ...
 • Андрєєва, О. Б.; Andrieieva, O. B. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 1 (48). – С. 126-134, 2010)
  Уточнено систему суб’єктів контролю за діяльністю міліції, визначено місце та особливості Верховної Ради України серед інших суб’єктів контролю за діяльністю міліції; надано пропозиції щодо внесення змін та доповнень у ...

View more