Інституційний Репозитарій Харківського національного університету внутрішніх справ (Kharkiv National University of Internal Affairs Institutional Repository)

Вітаємо в інституційному репозитарії Харківського національного університету внутрішніх справ, який містить книги (монографії, підручники, навчальні посібники), наукові статті, звіти, автореферати дисертацій, дисертації, матеріали конференцій та періодичні видання ХНУВС у вільному доступі.

Фонди

Recently Added

 • Волкова, С. Г.; Volkova, S. G. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2009.- Вип.44.- С. 114 - 121, 2009)
  Дана стаття присвячена питанням впровадження міжнародного досвіду протидії нелегальній міграції в українське законодавство. Данная статья посвящена вопросам внедрения международного опыта противодействия нелегальной ...
 • Кравченко, А. П.; Kravchenko, A. P. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2009.- Вип.44.- С. 128 - 133, 2009)
  У статті розглядаються питання, пов’язані з напрямками вдосконалення наглядової діяльності органів прокуратури у сфері забезпечення прав споживачів. Акцентується увага на факторах забезпечення ефективності та дієвості ...
 • Грищенко, М. В.; Hryshchenko, M. V. (Право і безпека. - 2009. - №4 (31). - С. 9-13, 2009)
  Розглянуто організаційну побудову недержавного сектора, діяльність якого сприяє зниженню рівня корупції в державі. Проаналізовано новели в антикорупційному законодавстві, що спрямовані на підвищення ефективності діяльності ...
 • Панасюк, О. В.; Panasiuk, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1621-687X; URI: http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/2473 (Вісник ХНУВС.- 2009.- вип. 44.- С. 128 - 133, 2009)
  У статті характеризується комплекс причин порушення дисципліни в органах ДПС України, уточнюється сутність, зміст та межі таких категорій, як «дисципліна» і «законність», розкривається значення та особливості дисципліни в ...
 • Шатрава, С. О.; Shatrava, S. O; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7072-961X (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2009. – Вип. 44.- С. 109 - 114, 2009)
  У статті розглянуто позиції науковців щодо поняття видворення іноземців та осіб без громадянства за межі України, а також з’ясовано і обґрунтовано, що видворення за межі України слід віднести до заходу адміністративного ...

View more