Інституційний Репозитарій Харківського національного університету внутрішніх справ (Kharkiv National University of Internal Affairs Institutional Repository)

Вітаємо в інституційному репозитарії Харківського національного університету внутрішніх справ, який містить книги (монографії, підручники, навчальні посібники), наукові статті, звіти, автореферати дисертацій, дисертації, матеріали конференцій та періодичні видання ХНУВС у вільному доступі.

Фонди

Recently Added

 • Коршенко, В. А.; Демидов, З. Г.; Колмик, О. О.; Абламський, С. Є.; Науково-дослідна лабораторія з проблем розвитку інформаційних технологій; Кафедра кримінального процесу та організації досудового слідства факультету № 1 (Харків: ХНУВС, 2019. - 13 с., 2019)
 • Лукін, Б.П. (Publisher: Enter the name of the publisher of the previously issued instance of this item., 2019-03-06)
  До основних завдань, що вирішуються в процесі фізичної підготовки курсантів закладів вищої освіти з специфічними умовами навчання належить забезпечення оптимального розвитку фізичних якостей, серед яких важливе місце ...
 • Коршенко, В. А.; Демидов, З. Г.; Колмик, О. О.; Абламський, С. Є.; Науково-дослідна лабораторія з проблем розвитку інформаційних технологій; Кафедра кримінального процесу та організації досудового слідства факультету № 1 (Харків: ХНУВС, 2019. - 30 с., 2019)
 • Лукін, Б. П.; Хацаюк, О. В. (Актуальні проблеми розвитку традиційних і східних єдиноборств: зб. наук. праць «ΛΌГOΣ» з матеріалами XIII міжнар. наук.-метод. конф., (м. Харків, 1 листоп. 2019 р.) / Європейська наукова платформа. - Харків, 2019. - С., )
  З метою дослідження та корекції ударної техніки досліджуваного єдиноборства у представників КГ та ЕГ упродовж педагогічного експерименту було проведення біомеханічного аналізу технічної комбінації «прямий удар в голову ...
 • Безпалова, О. І.; Bezpalova, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2886-695X; ResearcherID: J-7221-2016; Клочко, А. М.; Klochko, A. M.; ORCID: http://orcid.org/ 0000-0002-6898-964X; Джафарова, О. В.; Dzhafarova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4201-0218; ResearcherID: AAG-1418-2019; Scopus Author ID: 57209693214; Шатрава, С. О.; Shatrava, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7072-961X; Пчелін, В. Б.; Pchelin, V. B.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9540-9084; ResearcherID: L-2114-2016; Резанов, С. А.; Rezanov, S. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7429-5273; ; Панова, О. О.; Panova, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3533-5076; Іванцов, В. О.; Ivantsov, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2904-0466; ; Селюков, В. С.; Seliukov, V. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6690-6484; ; Качинська, М. О.; Kachynska, M. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7319-4470; ; Макаренко, В. C.; Makarenko, V. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3310-0684; ; Чишко, К. О.; Chyshko, K. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8810-7950 (Харків: ХНУВС, 2019. – 139 с., 2019)
  В інформаційному довідникові висвітлено основні положення законодавства України, що регулює кінологічне забезпечення діяльності підрозділів Національної поліції України; розкрито теорію та методологію службової кінології, ...

View more