Інституційний Репозитарій Харківського національного університету внутрішніх справ (Kharkiv National University of Internal Affairs Institutional Repository)

Вітаємо в інституційному репозитарії Харківського національного університету внутрішніх справ, який містить книги (монографії, підручники, навчальні посібники), наукові статті, звіти, автореферати дисертацій, дисертації, матеріали конференцій та періодичні видання ХНУВС у вільному доступі.

Communities in DSpace

Recently Added

 • Бекетова, Ю. Г.; Beketova, Yu. H.; Ламаш, І. В.; Lamash, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9548-4006 (Право і безпека. - 2012. - № 1 (43). - С. 298-300, 2012)
  Наведено результати дослідження комунікативної компетентності і комунікативних умінь у людей із різним рівнем суб’єктивного відчуття самотності. The results of research of communicative competence and communicative skills ...
 • Малиновська, Т. М.; Malynovska, T. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7713-7617 (Право і безпека. - 2012. - № 1 (43). - С. 161-164, 2012)
  Проаналізовано поняття, функції та процес формування громадської думки в діяльності органів внутрішніх справ. The notion, functions and procedure of formation of public opinion in the activity of internal affairs agencies ...
 • Васенко, В. К.; Vasenko, V. K.; Тереніна, О. В.; Terenina, O. V. (Право і безпека. - 2012. - № 1 (43). - С. 213-217, 2012)
  Розкрито стан безпеки життєдіяльності працівників правоохоронних органів. Виокремлено найважливіші чинники, що впливають на рівень їх безпеки життєдіяльності. Запропоновано шляхи покращення стану безпеки життєдіяльності ...
 • Матвеєва, К. С.; Matveieva, K. S.; Ламаш, І. В.; Lamash, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9548-4006 (Право і безпека. - 2012. - № 2 (44). - С. 222-225, 2012)
  Наведено результати дослідження самосприйняття курсантів та ув’язнених, що зумовлені різницею вторинної соціалізації навчальних закладів. Виявлено достовірні розбіжності за низкою ознак. The results of analysis of cadets ...
 • Мельник, К. Ю.; Melnyk, K. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8960-0234 (Право і безпека. - 2012. - № 1 (43). - С. 226-230, 2012)
  Розглянуто теоретичні підходи і законодавчу практику визначення поняття «дисциплінарний проступок». Досліджено склад дисциплінарного проступку. Надано авторське визначення поняття «дисциплінарний проступок». The theoretical ...

View more