Інституційний Репозитарій Харківського національного університету внутрішніх справ (Kharkiv National University of Internal Affairs Institutional Repository)

Вітаємо в інституційному репозитарії Харківського національного університету внутрішніх справ, який містить книги (монографії, підручники, навчальні посібники), наукові статті, звіти, автореферати дисертацій, дисертації, матеріали конференцій та періодичні видання ХНУВС у вільному доступі.

Фонди

Recently Added

 • Калгушкін, Ю. Л.; Kalhushkin, Yu. L.; Калгушкин, Ю. Л.; Клочко, А. М. - науковий керівник (Харків, 2019)
  У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукового завдання, яке полягає у визначенні сутності, змісту та особливостей адміністративно-правового забезпечення територіальної оборони, а також напрямків ...
 • Демидов, З. Г.; Demydov, Z. H.; https://orcid.org/0000-0003-2821-8047; Колмик, О. О.; Kolmyk, О. О.; https://orcid.org/0000-0003-0401-9588 (МВС України, ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ. – Д. : ДДУВС, 2019. – С.23-25, 2019-11-28)
  Проблема нестачі практичних навичок роботи з ЄРДР The problem of lack of practical skills in working with ERDF
 • Демидов, З. Г.; Demydov, Z. H.; https://orcid.org/0000-0003-2821-8047; Колмик, О. О.; Kolmyk, О. О.; https://orcid.org/0000-0003-0401-9588 (МВС України, Харків Національна академія Національної гвардії України – Х. : НАНГУ, 2019. – С.69-70, 2019-10-31)
  Проблеми створення навчального єдиного реєстру досудових розслідувань Problems of creating a unified pre-trial investigation register
 • Коршенко, В. А.; Korshenko, V. A.; https://orcid.org/0000-0002-9824-7102; Демидов, З. Г.; Demydov, Z. H.; https://orcid.org/0000-0003-2821-8047; Колмик, О. О.; Kolmyk, O. O.; https://orcid.org/0000-0003-0401-9588; Абламський, С. Є.; Ablamskyi, S. Y.; https://orcid.org/0000-0003-4716-3985 (Харківський національний університет внутрішніх справ. 2019. – 30 с., 2019-10)
  Демидов З.Г. Методичні рекомендації щодо використання комп'ютерної програми "Навчальний ЄРДР" (для ролі "викладач") Demidov ZG Guidelines for the use of the computer program "EDR Training" (for the role of "teacher")
 • Коршенко, В. А.; Korshenko, V. A.; https://orcid.org/0000-0002-9824-7102; Демидов, З. Г.; Demydov, Z. H.; https://orcid.org/0000-0003-2821-8047; Колмик, О. О.; Kolmyk, O. O.; https://orcid.org/0000-0003-0401-9588; Абламський, С. Є.; Ablamskyi, S. Y.; https://orcid.org/0000-0003-4716-3985 (Харківський національний університет внутрішніх справ. 2019. – 30 с., 2019-10)
  Демидов З.Г. Методичні рекомендації щодо використання комп'ютерної програми "Навчальний ЄРДР" (для ролі "курсант") Guidelines for the use of the computer program "EDR Training" (for the role of "cadet")

View more