Інституційний Репозитарій Харківського національного університету внутрішніх справ (Kharkiv National University of Internal Affairs Institutional Repository)

Вітаємо в інституційному репозитарії Харківського національного університету внутрішніх справ, який містить книги (монографії, підручники, навчальні посібники), наукові статті, звіти, автореферати дисертацій, дисертації, матеріали конференцій та періодичні видання ХНУВС у вільному доступі.

Communities in DSpace

Recently Added

 • Селюков, В. С.; Seliukov, V. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6690-6484 (VZDELÁVANIE A SPOLOČNOSŤ: medzinárodný nekonferenčný zborník. — Prešov, 2016. — С. 205-211, 2016)
  В статті розглянуті питання необхідності післядипломної освіти працівників Національної поліції України в сучасних умовах. Особливу увагу привернуто до зміни парадигми післядипломної освіти працівників поліції в контексті ...
 • Селюков, В. С.; Seliukov, V. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6690-6484 (Science, Research, Development #9: Economy. Management. State and Law : Monografia Pokonferencyjna (Poznan, 29.09.2018-30.09.2018). – Poznan,2018. – С. 35-39, 2018)
  У роботі наведено порядок прийняття, реєстрації та реагування на повідомлення в органах Національної поліції України. Проаналізовано найпоширеніші проблеми, які виникають під час такої діяльності. Описано причини та умови, ...
 • Селюков, В. С.; Seliukov, V. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6690-6484 (Сучасна європейська поліцеїстика та можливості її використання в діяльності Національної поліції України : зб. тез доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 11 квіт. 2019 р.) . — Харків : ХНУВС, 2019. — С. 225-226, 2019)
  В тезах проаналізовано важливість та актуальність використання службових собак для пошуку зниклих безвісти осіб, а особливо дітей. Використання собаки дає можливість якнайшвидше знайти дитину, що зникла, але важливим є ...
 • ; ; Панов, И. А.; Комзюк, А. Т. - науковий керівник (Харків, 2005)
  Дисертацію присвячено визначенню сутності, підстав та процедур адміністративноюрисдикційної діяльності дільничного інспектора міліції, а також шляхів її удосконалення. Досліджено поняття адміністративно-юрисдикційної ...
 • Бандурка, О. М.; Bandurka, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0240-5517; Головко, О. М.; Holovko, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1459-5434; Логвиненко, І. А.; Lohvynenko, I. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1505-4418; Логвиненко, Є. С.; Lohvynenko, Y. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7687-843X; Гавриленко, О. А.; Gavrylenko, O. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5554-4919; Сироїд, Т. Л.; Syroid, T. L.; ; Фоміна, Л. О.; Fomina, L. O.; ; Іванов, С. Ю.; Ivanov, S. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0166-9016; Загуменна, Ю. О.; Zagumenna, Yu. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0617-8363; Греченко, В. А.; Grechenko, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6046-0178; Холод, Ю. А.; Kholod, Yu. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1264-7656; Обрусна, С. Ю.; Obrusna, S. Yu.; Бурдін, М. Ю.; Burdin, M. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6748-3321; Дедурін, Г. Г.; Dedurin, G. G.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5277-023X; Кириченко, В. Є.; Кириченко, В. Є.; ; Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956; ResearcherID: B-9071-2018; Войціховський, А. В.; Voitsikhovskyi, A. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5629-8852; Устименко, О. С.; Ustymenko, O. S.; ORCID:https://orcid.org/0000-0002-5169-0123 (Харків: Майдан, 2020. - 618 с., 2020)
  Підручник підготовлений відповідно до стандартів вищої професійної освіти України. Автори, враховуючи новітні здобутки як вітчизняних, так і зарубіжних науковців, зосередили свою увагу на тих подіях та фактах державно-правової ...

View more

Search DSpace

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds