Інституційний Репозитарій Харківського національного університету внутрішніх справ (Kharkiv National University of Internal Affairs Institutional Repository)

Вітаємо в інституційному репозитарії Харківського національного університету внутрішніх справ, який містить книги (монографії, підручники, навчальні посібники), наукові статті, звіти, автореферати дисертацій, дисертації, матеріали конференцій та періодичні видання ХНУВС у вільному доступі.

Communities in DSpace

Recently Added

 • Свєженцева, Ю. О.; Sviezhentseva, Yu. O.; Ромас, В. В. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 3 (46). - С. 271-280, 2009)
  Досліджено теоретико-методологічні засади використання показника «рівень корумпованості» Зроблено висновки та сформульовано рекомендації щодо методології антикорупційного моніторингу діяльності органів внутрішніх ...
 • Бєлих, О. Є. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 3 (46). - С. 266-271, 2009)
  Описані етапи профілактичної роботи, спрямовані на дестигматизацію. На прикладі соціологічного дослідження, що було проведене серед вихованців Харківського обласного притулку для неповнолітніх, пояснено ефективність про ...
 • Михайльова, К. Г. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 3 (46). - С. 246-254, 2009)
  Проаналізовано ключові фактори структурування сучасних суспільств. На основі використання широкого кола теоретичних розробок класиків та сучасників соціології показана роль в цих процесах ресурсів, капіталів, життєвих ...
 • Решетняк, С. Б. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 3 (46). - С. 255-260, 2009)
  Аргументовано тезу про необхідність подальшого підвищення ролі студентської самоосвіти в контексті освітніх перетворень, визначено сутність самоосвіти, розглянуто форми та рівні самостійної роботи студентів. Автор приділяє ...
 • Саппа, М. М.; Sappa, M. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2242-1004 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 3 (46). - С. 260-265, 2009)
  Розглянуто питання виникнення і розвитку соціально-технологічного підходу до регулювання соціальних об’єктів і явищ. Показано, що соціальні технології є проявом перетворювальної функції сучасної соціології. Рассмотрены ...

View more