Інституційний Репозитарій Харківського національного університету внутрішніх справ (Kharkiv National University of Internal Affairs Institutional Repository)

Вітаємо в інституційному репозитарії Харківського національного університету внутрішніх справ, який містить книги (монографії, підручники, навчальні посібники), наукові статті, звіти, автореферати дисертацій, дисертації, матеріали конференцій та періодичні видання ХНУВС у вільному доступі.

Communities in DSpace

Recently Added

 • Клименко, А. Л.; Klymenko, A. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9587-5827 (Актуальні проблеми соціального права. Випуск 9. Матеріали міжна- родної науково-практичної конференції “Українська правнича наука та її вплив на сучасні реформи” (до 95-річчя Цигилика Теодора Івановича) 6 грудня 2019 року. – Львів, «ГАЛИЧ-ПРЕС», 2020. – 312 с, 2019-12)
  У тезах доповіді зазначено, що головним завданням кодифікаційних процесів у сфері правового регулювання трудових відносин має стати систематизація законодавства про працю, тобто створення цілісної, привабливої для всіх ...
 • Гнусов, Ю. В.; Gnusov, Y. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9017-9635; ResearcherID: J-6825-2016; Тулупов, В. В.; Tulupov, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4794-743X; Пересічанський, В. М.; Peresichanskyi, V. M. (Харків, 2019. – 125 с., 2019)
  Навчальний посібник призначений для вивчення студентами (курсантами) дисципліни «Метрологія та вимірювання» за спеціальністю «Кібербезпека». Розглянуті основні засади метрології, вимірювальної техніки та методики обробки вимірів.
 • Петрова, І. А.; Petrova, I. A. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 2 (53). Спец. вип.: Незалежній Україні – 20 років. – С. 135-143, 2011)
  Розглянуто питання розвитку судово-товарознавчої експертизи продовольчих товарів, впливу результатів експертних досліджень на боротьбу з виробництвом неякісних продовольчих товарів та усуненням їх з ринку. Використання ...
 • Мелащенко, О. П.; Melashchenko, O. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4550-6879; Рог, В. Є.; Roh, V. Ye.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7443-5125 (Харків: ХНУВС, 2019. - 100 с., 2019)
  У навчальному посібнику розглянуто елементи лінійної алгебри та векторної алгебри, аналітична геометрія, вступ до математичного аналізу, диференціальні та інтегральні числення. Посібник призначений для вивчення ...
 • Сворак, С. Д.; Svorak, S. D. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 2 (53). Спец. вип.: Незалежній Україні – 20 років. – С. 88-94, 2011)
  На основі аналізу історичних джерел та публікацій українських та зарубіжних істориків через призму історико-цивілізаційного підходу розглядається проблема ґенези та розвитку «вольностей» українського народу в історичном ...

View more