Інституційний Репозитарій Харківського національного університету внутрішніх справ (Kharkiv National University of Internal Affairs Institutional Repository)

Вітаємо в інституційному репозитарії Харківського національного університету внутрішніх справ, який містить книги (монографії, підручники, навчальні посібники), наукові статті, звіти, автореферати дисертацій, дисертації, матеріали конференцій та періодичні видання ХНУВС у вільному доступі.

Communities in DSpace

Recently Added

 • Д’ячкова, Н. А.; Dyachkova, N. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4117-5432 (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Вип. 18. - С. 336-339, 2002)
  Розглянуто правовідносини між опікуном та підопічним, питання здійснення опіки над недієздатними. Запропоновано введення таких новел до нового законодавства України, які б стимулювали подальший розвиток правового захисту ...
 • Вінаков, А. В.; Vinakov, A. V.; Гузій, В.; Huzii, V.; Девіс, Д.; Davies, J.; Дубина, В.; Dubyna, V.; Каліжевський, М.; Kalizhevskyi, M.; Манжай, О. В.; Manzhai, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5435-5921; Марков, В. В.; Markov, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2024-657X; Носов, В. В.; Nosov, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7848-6448; Соловйов, О.; Soloviov, O. (Київ, 2017. – 148 с., 2017)
  Навчальний курс з виявлення, попередження та розслідування злочинів торгівлі людьми, вчинених із застосуванням інформаційних технологій, підготовлений до апробації з метою його подальшого використання у навчальному процесі ...
 • Венедиктова, І. В.; Venedyktova, I. V. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Вип. 18. - С. 344-348, 2002)
  Розглянуто форму управління майном, як довірче управління, яка здатна гармонійно поєднати економічні інтереси з правовою моделлю їх забезпечення, спрямувати елементи механізму правового регулювання на економічні процеси, ...
 • Кобзін, Д. О.; Kobzin, D. O.; Шейко, Р. В.; Sheiko, R. V. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Вип. 18. - С. 457-461, 2002)
  Вивчено проблему торгівлі жінками, яка потребує використання спе­цифічних методологічних і емпіричних методів одержання й опрацювання інформації. Високу ефективність у вивченні торгівлі жінками показують соціологічні ...
 • Негодченко, В.; Nehodchenko, V. (Підприємництво, господарство і право.- 2016.- №4.- С. 77-81., 2016)
  Розкрито зміст державної інформаційної політики та обґрунтовано необхідність її вдосконален-ня. Акцентовано увагу на пріоритетних напрямах державної інформаційної політики в Україні, що дало змогу запропонувати розширити ...

View more

Search DSpace

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds