Інституційний Репозитарій Харківського національного університету внутрішніх справ (Kharkiv National University of Internal Affairs Institutional Repository)

Вітаємо в інституційному репозитарії Харківського національного університету внутрішніх справ, який містить книги (монографії, підручники, навчальні посібники), наукові статті, звіти, автореферати дисертацій, дисертації, матеріали конференцій та періодичні видання ХНУВС у вільному доступі.

Communities in DSpace

Recently Added

 • Слинько, Д. В.; Slynko, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7960-615X (Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер.: Право. – 2019. – Вип. 54. – С. 29-33, 2019)
  Стаття присвячена дослідженню розвитку цивільного процесуального права в Австрії, Пруссії та Франції в період Нового часу. Проаналізовано цивільний процес національних правових систем цих країн, охарактеризовано теоретичні ...
 • Джафарова, М. В.; Dzhafarova, M. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6203-0027 (Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер.: Право. – 2019. – Вип. 54. – С. 127-130, 2019)
  Статтю присвячено теоретико-правовій характеристиці адміністративного процесуального права як самостійної галузі права в національній правовій системі. З'ясовано і проаналізовано функції та систему адміністративного ...
 • Зозуля, О. І.; Zozulia, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5428-4622 (Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер.: Право. – 2019. – Вип. 55, т. 1. – С. 83-86, 2019)
  У статті виконано аналіз теоретичних положень та конституційно-правового регулювання обрання голів, перших заступників та заступників голів, секретарів комітетів Верховної Ради України. Визначено основні засади, порядок та ...
 • Калєніченко, Л. І.; Kalenichenko, L. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4068-4729 (Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер.: Право. – 2019. – Вип. 55, т. 1. – С. 27-31, 2019)
  У статті проаналізовано особливості юридичної відповідальності працівників Національної поліції. Зроблено висновок про те, що загалом юридична відповідальність працівників Національної поліції України має такі особливості, ...
 • Калиновська, Я. О.; Kalynovska, Ya. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7437-1993 (Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького: Журнал. Серія: Право. – 2018. – № 6 (18). – С. 89-95, 2018)
  Метою дослідження є визначення сучасних проблем протидії організованій злочинності загальнокримінальної спрямованості в Україні. Методика включає детальний комплексний аналіз та узагальнення наявного науково-теоретичного ...

View more

Search DSpace

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds