Інституційний Репозитарій Харківського національного університету внутрішніх справ (Kharkiv National University of Internal Affairs Institutional Repository)

Вітаємо в інституційному репозитарії Харківського національного університету внутрішніх справ, який містить книги (монографії, підручники, навчальні посібники), наукові статті, звіти, автореферати дисертацій, дисертації, матеріали конференцій та періодичні видання ХНУВС у вільному доступі.

Фонди

Recently Added

 • Дегтярьова, С. В.; Dehtiarova, S. V. (Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету.Сер.:Юриспруденція.- 2019.- №42,т1.- С.116-119., 2019)
  У статті на основі опрацювання наукових поглядів учених і положень низки нормативно-правових актів визначено та охарактеризовано роль держави в реформуванні агропромислового комплексу. обґрунтовано, що завданням ...
 • Паршак, С. А.; Parshak, S. A. (Європейські перспективи. – 2014. – № 7. – С. 157-162, 2014)
  У статті розкривається сутність механізму забезпечення прав учасників кримінального провадження. Визначено три його форми: 1) створення умов для належної реалізації особою своїх прав; 2) охорона прав; 3) захист прав. Кожній ...
 • Оріщенко, М. М.; Orishchenko, M. M. (Європейські перспективи. – 2014. – № 7. – С. 100-104, 2014)
  В статті проаналізовано наукові підходити щодо визначення мети, завдань та принципів аудиторської діяльності, що дало змогу з’ясувати зміст аудиторської діяльності, її функції, перспективи розвитку та використання в системі ...
 • Бакумов, О. С.; Bakumov, O. S. (Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція.- 2019.- № 37,т. 1.- С.46-53, 2019)
  У статті аналізуються основні закономірності, прояви та тенденції участі національного суду в реалізації юридичної відповідальності держави. Зазначається, що комплексний конституційно-правовий аналіз вказує на те, що ...
 • Фіалка, М. І.; Fialka, M.I.; ORCID, orcid.org/0000-0001-5599-3335 (Кримінальне право в умовах глобалізації суспільних процесів: традиції та новації: матеріали міжнар. наук.‑практ. круглого столу, присвяч. пам’яті професора В. В. Сташиса (15 трав. 2020 р., м. Харків). Харків : Право. - 2020. - С. 375-378., 2020-05-15)
  В тезах доповіді наголошується наступне: в межах ст. 358 КК України, а рівно як і в ст.ст. 357 та 366 КК України, потрібно використовувати тільки термін «офіційний документ»; з метою усунення необґрунтованого розширеного ...

View more

Пошук

Перегляд

Мій профіль

Discover

RSS Feeds