Інституційний Репозитарій Харківського національного університету внутрішніх справ (Kharkiv National University of Internal Affairs Institutional Repository)

Вітаємо в інституційному репозитарії Харківського національного університету внутрішніх справ, який містить книги (монографії, підручники, навчальні посібники), наукові статті, звіти, автореферати дисертацій, дисертації, матеріали конференцій та періодичні видання ХНУВС у вільному доступі.

Communities in DSpace

Recently Added

 • Маслова, Н. Г.; Maslova, N. H. (Наше право. - 2019. - № 4. - С. 79–85, 2020)
  У статті здійснено комплексний аналіз заходів загальносоціального, спеціально-кримінологічного і індивідуального характеру, які повинні визначати орієнтуючу складову національної стратегії протидії кримінальному радикалізму ...
 • Сазонов, В. В.; Sazonov, V. V. (Наше право. - 2020. - № 1. - С. 121–126, 2020)
  Визначено коло основних зовнішніх загроз економічній безпеці України з метою подальшого удосконалення функціонування механізму протидії економічній злочинності та забезпечення економічної безпеки держави. Зроблено висновок, ...
 • Носач, А. В.; Nosach, A. V. (Наше право. - 2020. - № 1. - С. 115–120, 2020)
  Статтю присвячено визначенню загальних заходів протидії злочинам проти державного суверенітету і територіальної цілісності України. Зазначено, що запобігання злочинам, які посягають на територіальну цілісність, конституційний ...
 • Лазарєв, В. В.; Lazariev, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9468-0497 (Актуальные вопросы современной науки : материалы междунар. науч.-практ. онлайн-конф. (г. Караганда, 24 окт. 2020 г.). — Караганда, 2020. - С. 33-35, 2020)
  Наведено підходи ряду дослідників стосовно поділу правових стимулів на позитивні і негативні. Проводиться порівняння між правовими обмеженнями і стимулами у праві. Наводяться критерії, що відокремлюють правові стимули від ...
 • Маслова, Н. Г.; Maslova, N. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9009-1254 (Наше право. - 2020. - № 1. - С. 108–114, 2020)
  Здійснено аналіз та узагальнено кримінологічні, соціологічні, політологічні розробки проблеми радикалізму у тих чи інших його проявах. Запропоновано типологію кримінального радикалізму. The analysis and generalization ...

View more

Search DSpace

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds