Інституційний Репозитарій Харківського національного університету внутрішніх справ (Kharkiv National University of Internal Affairs Institutional Repository)

Вітаємо в інституційному репозитарії Харківського національного університету внутрішніх справ, який містить книги (монографії, підручники, навчальні посібники), наукові статті, звіти, автореферати дисертацій, дисертації, матеріали конференцій та періодичні видання ХНУВС у вільному доступі.

Communities in DSpace

Recently Added

 • Меняйлова, Г. Є.; Menyaylova, G. E.; Пушкар, О. І.; Pushkar, О. I.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1383-7366; Бондаренко, Л. Ф.; Bondarenko, L. F.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6030-5530 (Науково-виробничий журнал «Держава та регіони». - 2017. - №1 (94). - С. 65-70, 2017)
  У статті наведено основні характеристики венчурного капіталу як важливого джерела фінансування інвестиційної стратегії корпорацій, що є високоризикованими інвестиціями, але ступінь ризику зменшується внаслідок його розподілу ...
 • Носач, І. В.; Nosach, I. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0637-7840; Бондаренко, Л. Ф.; Bondarenko, L. F.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6030-5530; Водолазська, Н. В.; Vodolazska, N. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2990-0980; Старчик, Н. В.; Starczyk, N. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2514-4348 (Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. - 2018. - Том 29 (68). - № 4. - С. 104 -108, 2018)
  У статті окреслено сутність інновацій та інноваційної діяльності на авіапідприємствах. Систематизовано теоретичні положення щодо інноваційної діяльності авіапідприємства та його економічного механізму. Охарактеризовано ...
 • Бондаренко, Л. Ф.; Bondarenko, L. F.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6030-5530; Водолазська, Н. В.; Vodolazska, N. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2990-0980; Бондарець, О. М.; Bondarets, О. М.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5294-0155 (Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. - 2018. - Том 29 (68). - № 3. - С. 135-140, 2018)
  У статті узагальнено досвід інших країн стосовно прибуткового податку. Досліджено його значення в регулюванні соціально-економічних процесів. Проаналізовано сутність податкової знижки з ПДФО. Розглянуті позитивні аспекти ...
 • Хиль, Л. П.; Khyl, L. P.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1047-9540; Бондаренко, Л. Ф.; Bondarenko, L. F.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6030-5530 (Вісник східноєвропейського університету економіки і менеджменту. - 2018. - № 1(24). - С. 87-94, 2018)
  У статті узагальнено досвід країн ЄС з формування та подання звітності з індивідуального прибуткового податку та соціальних внесків, проаналізовано законодавство України щодо обліку податку з доходів фізичних осіб та єдиного ...
 • Хиль, Л. П.; Khyl, L. P.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1047-9540; Водолазська, Н. В.; Vodolazska, N. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2990-0980; Бондарець, О. М.; Bondarets, О. М.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5294-0155 (Бізнес Інформ. - 2018. - № 10. - С. 273-278, 2018)
  Вибір концепції регулювання аудиторської діяльності ґрунтується на визначенні особливостей держави або професійних організацій у здійсненні заходів з організації аудиторської діяльності, регулювання діяльності суб’єктів ...

View more

Search DSpace

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds