Інституційний Репозитарій Харківського національного університету внутрішніх справ (Kharkiv National University of Internal Affairs Institutional Repository)

Вітаємо в інституційному репозитарії Харківського національного університету внутрішніх справ, який містить книги (монографії, підручники, навчальні посібники), наукові статті, звіти, автореферати дисертацій, дисертації, матеріали конференцій та періодичні видання ХНУВС у вільному доступі.

Communities in DSpace

Recently Added

 • Давидов, С. В.; Davydov, S. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 1 (52). – С. 354-358, 2011)
  Розглянуто проблемні питання діяльності прокуратури із запобігання злочинам проти трудових прав. Some issues of prosecution activity in prevention of crimes against labour rights are considered. Рассмотрены проблемные ...
 • Панова, І. В.; Panova, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4325-5428 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 1 (52). – С. 252-260, 2011)
  Здійснено аналіз сучасних підходів щодо визначення методів правового регулювання інформаційних правовідносин. The analysis of modern approaches in determining the methods of legal regulation of informational legal ...
 • Радько, Д. В.; Radko, D. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 1 (52). – С. 227-235, 2011)
  Проаналізовано охоронні правовідносини, в яких безпосередньо беруть участь фінансові компанії під час своєї діяльності, уточнено термінологію з досліджуваних питань, охарактеризовано склад охоронних правовідносин, ...
 • Шахова, О. Г.; Shakhova, O. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7860-6972 (Харків: Контраст, 2019. – 116 с., 2019)
  Навчальний посібник висвітлює сучасні уявлення вітчизняних і зарубіжних психологів про характер і зміст процесу соціалізації, механізми формування соціальної поведінки особистості та соціальний розвиток особистості. Посібник ...
 • Червоний, П. Д.; Червоный, П. Д.; Chervonyi, P. D. (Scientific and pedagogic internship «Innovative methods of organization of the educational process in the field of pedagogy and psychology in Ukraine and EU countries», 2019-11-29)
  У статті розкриті засоби музейної педагогіки, за допомогою яких здійснюється підготовка молодих фахівців до виховної роботи на прикладі діяльності шкільного музею сотої школи ім. А. С. Макаренка міста Харкова та музею ім. ...

View more

Search DSpace

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds