Інституційний Репозитарій Харківського національного університету внутрішніх справ (Kharkiv National University of Internal Affairs Institutional Repository)

Вітаємо в інституційному репозитарії Харківського національного університету внутрішніх справ, який містить книги (монографії, підручники, навчальні посібники), наукові статті, звіти, автореферати дисертацій, дисертації, матеріали конференцій та періодичні видання ХНУВС у вільному доступі.

Communities in DSpace

Recently Added

 • Марчук, М. І.; Marchuk, M. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0217-478X (Право і Безпека. - 2008. - № 2, т. 7. - С. 19-24., 2008)
  Статтю присвячено самоврядним механізмам як найбільш дієвим і результативним інструментам захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні. Досліджено роль та функціональне призначення органів місцевого самоврядування ...
 • Шульга, А. М.; Shulga, A. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3745-4869 (Харків : НікаНова, 2012. – 192 с., 2012)
  У навчально-практичному виданні розглядаються теоретичні аспекти кримінальної відповідальності за злочини проти довкілля. Здійснена розширена кримінально-правова характеристика складів злочинів проти довкілля. Застосування ...
 • Штриголь, Д. В.; Shtrygol, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7346-2677 (Право і безпека.- 2009. - № 5 (32). С. 219 - 222, 2009)
  Розглянуто відмінності копінг-поведінки сиріт-підлітків і їх ровесників, які виховуються в сім’ї, і специфіка взаємозв’язку вираженості окремих копінг-стратегій із стилем поведінки в ситуації міжособистісної взаємодії. ...
 • Шульга, А. М.; Shulga, A. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3745-4869 (Харків : НікаНова, 2013. – 256 с., 2013)
  Монографія присвячена комплексному дослідженню правових проблем охорони земель від забруднення або псування засобами кримінально-правового впливу. У роботі розглянуто існуючі засоби кримінально-правової охорони земель від ...
 • Маннапова, К. Р.; Mannapova, K. R. (Право і безпека.- 2009. - № 5 (32). С.215 - 219, 2009)
  Розглянуто проблемні питання, пов’язані з особливостями особистості неповнолітнього правопорушника. Досліджено характерологічні особливості, цінності, специфіку потреб, локус контролю, які розкривають особистість неповнолітнього ...

View more

Search DSpace

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds