Інституційний Репозитарій Харківського національного університету внутрішніх справ (Kharkiv National University of Internal Affairs Institutional Repository)

Вітаємо в інституційному репозитарії Харківського національного університету внутрішніх справ, який містить книги (монографії, підручники, навчальні посібники), наукові статті, звіти, автореферати дисертацій, дисертації, матеріали конференцій та періодичні видання ХНУВС у вільному доступі.

Communities in DSpace

Recently Added

 • Денисюк, Д. С.; Denysiuk, D. S.; URI: http://forumprava.pp.ua/ http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/3141 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2009.- Вип. 44.- С. 103 - 108, 2009)
  В статті розкриваються питання сутності громадської безпеки. Автор аналізує існуючі погляди на визначення громадської безпеки й подає власне визначання. Обґрунтовує, що саме особиста безпека як складова громадської безпеки, ...
 • Сезонова, І. К.; Sezonova, I. K.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9396-7434; Хорошайло, Ю. Є.; Khoroshailo, Y. Y.; Колісник, Т. П.; Kolisnyk, T. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7442-8136 (Право і Безпека. - 2008. - № 2, т. 7. - С. 217-223., 2008)
  Вектор сучасної політики і стратегії розвитку України в національній системі освіти спрямований на її адаптацію до умов соціально-орієнтованої економіки, трансформацію й інтеграцію в європейське і світове співтовариство. ...
 • Лановий, О. Ф.; Lanovyi, O. F.; Кобзев, І. В.; Kobzev, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7182-5814; Удовенко, О. С.; Udovenko, O. S. (Право і Безпека. - 2008. - № 2, т. 7. - С. 213-217., 2008)
  У статті проводиться огляд проблем розробки і дослідження аспектів створення білінгових системи розрахунку трафіку обчислювальних мереж із використанням сучасних програмних засобів. За результатами цього аналізу здійснені ...
 • Єрохін, А. Л.; Yerokhin, A. L.; Кухаренок, М. А.; Kukharenok, M. A.; Турута, О. П.; Turuta, O. P. (Право і Безпека. - 2008. - № 2, т. 7. - С. 209-213., 2008)
  У роботі проводиться аналіз алгоритму автентифікації. Автори пропонують використовувати ознаки агентів, історію для визначення довіри до дій агента. Наводяться проблеми, які виникають під час роботи агента з сервісом та ...
 • Зацеркляний, М. М.; Zatserklianyi, M. M.; Бабій, А. С.; Babii, A. S. (Право і Безпека. - 2008. - № 2, т. 7. - С. 204-209., 2008)
  У статті розглядається підхід до створення інформаційної системи, призначеної для моделювання злочинності. В роботі пропонується система опрацювання знань, що приймає форму системи підтримки прийняття рішень. При цьому ...

View more