Інституційний Репозитарій Харківського національного університету внутрішніх справ (Kharkiv National University of Internal Affairs Institutional Repository)

Вітаємо в інституційному репозитарії Харківського національного університету внутрішніх справ, який містить книги (монографії, підручники, навчальні посібники), наукові статті, звіти, автореферати дисертацій, дисертації, матеріали конференцій та періодичні видання ХНУВС у вільному доступі.

Фонди

Recently Added

 • Панова, Оксана Олександрівна (2018)
  Монографія є комплексним дослідженням сутності та особливостей адміністративно-правових засад забезпечення публічної безпеки в Україні. У роботі проаналізовано методологічні засади адміністративно-правового забезпечення ...
 • Греченко, В. А.; Grechenko, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6046-0178; Греченко, В. В.; Grechenko, V. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Вип. 41. - С. 89-95., 2008)
  В статті розглянута податкова політика в Україні в роки непу (1921–1928 рр.). В статье рассмотрена налоговая политика в Украине в годы нэпа (1921-1928 гг.). The article deals with tax policy in Ukraine during the NEP ...
 • Зазуляк, І. І.; Zazuliak, I. I. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. – Вип. 42 - С. 283-288, 2008)
  Сформовані загальні підходи до формування предмета договору як його істотної умови. Проаналізовані праці попередників щодо предмета договору як його істотної умови, досліджено сучасний розвиток законодавства стосовно цього ...
 • Перова, О. В.; Perova, O. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. – Вип. 42 - С. 268-274, 2008)
  Розглянуто сутність свободи договору в цивільному обороті. Доведено що обмеження свободи договору, як законні так і позазаконні, повинні відповідати вимогам справедливості як вищій соціальній цінності. Рассмотрены сущность ...
 • Сафонов, Д. А.; Safonov, D. A. (Право і безпека. - 2009. - №4 (31). - С. 130-134., 2009)
  На основі вивчення слідчо-судової практики запропоновано криміналістичну характеристику злочину, передбаченого ст. 297 КК України «Наруга над могилою». На основе изучения следственно-судебной практики предложена ...

View more