Інституційний Репозитарій Харківського національного університету внутрішніх справ (Kharkiv National University of Internal Affairs Institutional Repository)

Вітаємо в інституційному репозитарії Харківського національного університету внутрішніх справ, який містить книги (монографії, підручники, навчальні посібники), наукові статті, звіти, автореферати дисертацій, дисертації, матеріали конференцій та періодичні видання ХНУВС у вільному доступі.

Communities in DSpace

Recently Added

 • Герасименко, О. А.; Herasymenko, O. A. (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 27 берез. 2020 р.). - Харків, 2020. - С. 257-260, 2020)
  Наполягається, що ідентичність відноситься до сфери самосвідомості особистості і являє собою узагальнення людських реакцій на думку про неї оточуючих. Показано, що внутрішньою, динамічною структурою, яка самоутворюється, ...
 • Харченко, С. В.; Kharchenko, S. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5149-7892 (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 27 берез. 2020 р.). - Харків, 2020. - С. 251-254, 2020)
  Наведені узагальнені дані щодо особливостей пізнавальної діяльності, поведінки та властивостей особистості курсантів ХНУВС з різним рівнем соціального інтелекту. Приведенные обобщенные данные об особенностях познавательной ...
 • Касьян, А. О.; Kasian, A. O. (Європейські перспективи. – 2014. – № 8. – С. 107-112, 2014)
  У статті на підставі аналізу правової природи фізичного та психічного примусу обґрунтовується доцільність його законодавчого закріплення як обставини, що обтяжує покарання. In the article on the basis of analysis of the ...
 • Давиденко, В. Л.; Davydenko, V. L. (Європейські перспективи. – 2014. – № 8. – С. 118-121, 2014)
  Стаття присвячена розгляду віктимології як галузі кримінології. Надається поняття віктимології та визначається її предмет дослідження. Показана історія виникнення та розвитку віктимології. Розглядається сучасний стан ...
 • Васильєва, Н. С.; Vasylieva, N. S. (Європейські перспективи. – 2014. – № 8. – С. 97-101, 2014)
  Проаналізовано наукові погляди на зміст та види підстав адміністративної відповідальності. Визначено зміст фактичної, нормативної та процесуальної підстав адміністративної відповідальності. Проаналізовано чинне законодавство, ...

View more