Інституційний Репозитарій Харківського національного університету внутрішніх справ (Kharkiv National University of Internal Affairs Institutional Repository)

Вітаємо в інституційному репозитарії Харківського національного університету внутрішніх справ, який містить книги (монографії, підручники, навчальні посібники), наукові статті, звіти, автореферати дисертацій, дисертації, матеріали конференцій та періодичні видання ХНУВС у вільному доступі.

Communities in DSpace

Recently Added

 • Литвинов, О. М.; Lytvynov, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2952-8258 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2008.- Вип.40.- С. 120 - 125, 2008)
  Стаття змістовно аналізує категорії розкриття злочинів та визначення їх місця у системі більш високого рівня узагальнення. Автор конкретизує зміст понять, береться за вирішення завдань і формування відповідних дефініцій. Статья ...
 • Волобуєв, А. Ф.; Volobuiev, A. F.; Проценко, М. В.; Protsenko, M. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2008.- Вип.40.- С.103 - 111, 2008)
  В статті досліджуються елементи криміналістичних методів, характерні особливості розслідування організованих злочинів, та види тактичних операцій. Автори пропонують своє вирішення завдань розслідування злочинів, скоєних ...
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs (Харків: ХНУВС, 2020. - 320 с., 2020-04-09)
  Збірка містить аналітичний огляд та узагальнення зарубіжного досвіду у попередженні та протидиіїї насильству у суспільстві. Інформаційною основою проведених досліджень є автентичні джерела англійською, німецькою та ...
 • Департамент превентивної діяльності Національної поліції України; ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Харківський національний університет внутрішніх справ (Харків: ХНУВС, 2019. - 35 с., 2019)
  В методичних рекомендаціях розглянуті правові та організаційні основи діяльності мобільних груп реагування на факти вчинення домашнього насильства. Проаналізовані основні етапи діяльності мобільних груп поліції: від приймання ...
 • Департамент превентивної діяльності Національної поліції України; ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Харківський національний університет внутрішніх справ; Науково-дослідна лабораторія з проблем протидії злочинності (Харків: ХНУВС, 2019. - 93 с., 2019)
  Методичний посібник відображає основні положення законодавства України та нормативно-правових актів щодо запобігання та протидії домашньому насильству. Його метою є вироблення розуміння таких основних понять, як домашнє ...

View more