Інституційний Репозитарій Харківського національного університету внутрішніх справ (Kharkiv National University of Internal Affairs Institutional Repository)

Вітаємо в інституційному репозитарії Харківського національного університету внутрішніх справ, який містить книги (монографії, підручники, навчальні посібники), наукові статті, звіти, автореферати дисертацій, дисертації, матеріали конференцій та періодичні видання ХНУВС у вільному доступі.

Communities in DSpace

Recently Added

 • Бакумов, О. С.; Bakumov, O. S.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4003-1974; Варунц, Л. Д.; Varunts, L. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0024-385X; Гудзь, Т. І.; Gudz, T. I.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6950-6136; Коломієць, Ю. М.; Kolomiets, Y. M.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5171-7808; Марчук, М. І.; Marchuk, M. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0217-78X; Радченко, О. І.; Radchenko, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1572-8048; Устименко, О. С.; Ustymenko, O. S.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5169-0123; Філіпська, Н. О.; Filipska, N. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9558-9422 (Харків, 2019. – 484 с., 2019)
  У підручнику розглядаються основні питання теорії конституційного права, розкриваються його предмет, система та джерела. На основі аналізу національних правових систем, змісту конституцій, з урахуванням досягнень юридичної ...
 • Титаренко, О. О.; Tytarenko, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3271-9402 (Прикарпатський юридичний вісник. – 2018. – Вип. 4 (25), т. 3. – С. 106-112, 2018)
  Окреслено основні проблеми визначення ієрархії стратегічних документів державної політики в Україні, зокрема у сфері протидії злочинності. Наведено документи стратегічного планування та програмування державної політки у ...
 • Брусакова, О. В.; Brusakova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6522-8020 (Прикарпатський юридичний вісник. – 2018. – Вип. 2 (23), т. 3. – С. 119-124, 2018)
  У статті наголошується на важливості визначення сутності та змісту державного регулювання діяльності аеропортів і цивільних аеродромів. Запропоновано авторське визначення поняття «державне регулювання діяльності аеропортів ...
 • Дегтярьова, С. В.; Dehtiarova, S. V. (Прикарпатський юридичний вісник. – 2019. – Вип. 4 (29), т. 1. – С. 99-103, 2019)
  У статті на основі аналізу норм чинного законодавства України та наукових поглядів учених розглянуто зміст контролю в агропромисловій сфері й визначено можливості його вдосконалення. Обґрунтовано, що на законодавчому рівні ...
 • Дегтярьова, С. В.; Dehtiarova, S. V. (Прикарпатський юридичний вісник. – 2018. – Вип. 2 (23), т. 2. – С. 86-90, 2018)
  У статті, на основі аналізу наукових поглядів вчених та норм чинного законодавства, надано характеристику агропромисловому комплексу України як предмету адміністративно-правового регулювання. Констатовано, що АПК посідає ...

View more

Search DSpace

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds