Інституційний Репозитарій Харківського національного університету внутрішніх справ (Kharkiv National University of Internal Affairs Institutional Repository)

Вітаємо в інституційному репозитарії Харківського національного університету внутрішніх справ, який містить книги (монографії, підручники, навчальні посібники), наукові статті, звіти, автореферати дисертацій, дисертації, матеріали конференцій та періодичні видання ХНУВС у вільному доступі.

Фонди

Recently Added

 • Кириченко, Ю. М.; Kyrychenko, Yu. M. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 4 (55). – С. 336-342, 2011)
  Досліджено особливості запровадження інституту комунальної власності в Україні, визначено поняття, структуру комунальної власності та основні напрямки вдосконалення законодавства про місцеве самоврядування, зокрема щодо ...
 • Сворак, С. Д.; Svorak, S. D.; Футулуйчук, Д. Д.; Futuluichuk, D. D. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 4 (55). – С. 72-76, 2011)
  Зроблено спробу аналізу основних аспектів державотворчої діяльності одного з провідних громадсько-політичних діячів ЗУНР – державного секретаря внутрішніх справ республіки І. Макуха, розкрито особливості формування його ...
 • Дрозд В. Г.; Drozd, V. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7687-7138 (Одесса: Видав. дім «Гельветика», 2018. - 448 c., 2018)
  Монографію присвячено комплексному вивченню теоретичних, законодавчих і прикладних питань правового регулювання досудового розслідування, які є предметом гострих дискусій у науці кримінального процесу. У роботі розглянуто ...
 • Слінько, С. В.; Slinko, S. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8611-3759 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 4 (55). – С. 77-82, 2011)
  Розглянуто концепцію незалежної судової влади та визначено її функції та елементи, які забезпечують охорону прав та свобод людини і громадянина. Проаналізовано функції судової влади, розглянуто нові функції та окремі ...
 • Дивак, М. М.; Dyvak, M. M. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 4 (55). – С. 242-248, 2011)
  Уточнено поняття та завдання кадрового забезпечення органів внутрішніх справ, охарактеризовано наявні проблеми у цій сфері, запропоновано шляхи їх подолання. A concept and tasks of the skilled providing of organs of ...

View more

Пошук

Перегляд

Мій профіль

Discover

RSS Feeds