Інституційний Репозитарій Харківського національного університету внутрішніх справ (Kharkiv National University of Internal Affairs Institutional Repository)

Вітаємо в інституційному репозитарії Харківського національного університету внутрішніх справ, який містить книги (монографії, підручники, навчальні посібники), наукові статті, звіти, автореферати дисертацій, дисертації, матеріали конференцій та періодичні видання ХНУВС у вільному доступі.

Фонди

Recently Added

 • Безпалова, О. І.; Bezpalova, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2886-695X; ResearcherID: J-7221-2016; Котелюх, М. О.; Koteliukh, M. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5580-7798; Макаренко, В. C.; Makarenko, V. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3310-0684; Панова, О. О.; Panova, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3533-5076; Прокопенко, О. Ю.; Prokopenko, O. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6590-3364; Селюков, В. С.; Seliukov, V. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6690-6484; Таранов, В. Л.; Taranov, V. L.; ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs (Харків, 2019. — 48 с., 2019)
  Пам’ятку розроблено з метою організаційно-правового забезпечення діяльності органів та підрозділів Національної поліції України під час виборчого процесу в Україні, в рамках реалізації Стратегії розвитку органів системи ...
 • Кондратенко, В. М.; Kondratenko, V. M.; Кондратенко, В. Н. (Харків, 2019)
  У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та нове розв’язання наукової проблеми щодо адміністративно-правових засобів забезпечення прав і свобод осіб з інвалідністю. З’ясовано сутність та зміст прав і свобод осіб ...
 • Коломоєць, Н. В.; Kolomoiets, N. V.; Коломоец, Н. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4623-610X (Харків, 2019)
  У дисертації сформульовано поняття та розкрито значення адміністративно-правового захисту прав дитини в Україні. З’ясовано сутність та особливості прав дитини як об’єкту правової охорони, а також визначено роль ...
 • Филипська, В. І.; Fylypska, V. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0497-7196; Факультет № 6 (Харків : ХНУВС, 2019. – 70 с., 2019)
  Пропонований посібник має на меті підготувати майбутніх фахівців в галузі «Психологія» до застосування англійської мови у професійній та науковій сферах. Посібник містить аутентичні наукові статті зарубіжних психологів, ...
 • Кириченко, Ю. М.; Kyrychenko, Yu. M.; Кириченко, Ю. Н. (Харків, 2019)
  Досліджуються актуальні теоретико-методологічні, нормативно-правові та практичні аспекти діяльності органів місцевого самоврядування в Україні. Розглянуто історичні закономірності формування та розвитку місцевого самоврядування ...

View more