Інституційний Репозитарій Харківського національного університету внутрішніх справ (Kharkiv National University of Internal Affairs Institutional Repository)

Вітаємо в інституційному репозитарії Харківського національного університету внутрішніх справ, який містить книги (монографії, підручники, навчальні посібники), наукові статті, звіти, автореферати дисертацій, дисертації, матеріали конференцій та періодичні видання ХНУВС у вільному доступі.

Communities in DSpace

Recently Added

 • Бакумов, О. С.; Bakumov, O. S.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4003-1974 (Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. -2019. - Спецвип., т. 2. - С. 24-30, 2019)
  Метою статті є конституційно-правовий аналіз ролі інституту Президента України в системі гарантування юридичної відповідальності держави. З’ясовано, що гарантування додержання Конституції України, прав і свобод людини і ...
 • Мітрошкіна, О. В.; Mitroshkina, О. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9433-2836 (Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія психологічна. – 2018. - Вип. 2. - С. 133-146, 2018)
  Висвітлено результати дослідження ресурсності та життєздатності особистості в контексті психологічної готовності до змін працівників Державної кримінально-виконавчої служби України. Обґрунтовано актуальність вивчення цього ...
 • Мілорадова, Н. Е.; Miloradovа, N. E.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0716-9736 (Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія психологічна. – 2018. - Вип. 2. - С. 122-132, 2018)
  Подано результати вивчення типів міжособистісного спілкування й особливостей розвитку комунікативних здібностей слідчих на різних етапах професійного розвитку: професійна адаптація, оволодіння професійною діяльністю, ...
 • Іванова, І. Л.; Ivanova, I. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7089-9360; Горбач, Н. Л.; Horbach, N. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1965-902X; Кальченко, Т. М.; Kalchenko, T. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2153-5883 (25 років становлення Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ: славетна історія та горизонти майбутнього: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 21-22 лют. 2020 р.). – Суми: Видав. дім «Ельдорадо», 2020. – С. 234-236, 2020)
  Розглядається використання кейс-методу під час вивчення іноземної мови з метою розвитку навичок усіх видів мовленнєвої діяльності, що сприяє формуванню іншомовної комунікативної компетенції, необхідної для професійного ...
 • Черкашин, А. І.; Cherkashyn, A. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4929-6706 (Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія психологічна. – 2013. - Вип. 2. - С. 312-320, 2013)
  Здійснено аналіз психологічних досліджень професійно важливих якостей працівників органів внутрішніх справ у наукових працях вітчизняних і зарубіжних учених. Визначено, що основними групами професійно важливих якостей ...

View more

Search DSpace

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds